2018

DECEMBER | For people with disabilities

CHIRIX LI PAAP

OCTUBRE | Por el Sínodo

Official Image - TPV 8 2023 EN - For World Youth Day

AUGUST | For World Youth Day

SEPTEMBER | SA’ XK’AB’A’EB’ LI POYANAM NEKE’ XYU’AMI TZ’EQTANAAK

Official Image - TPV 7 2023 EN - For a Eucharistic life - 889x500

SA’ XK’AB’A’ XYU’AMINKIL LI EWKARISTIIY

Official Image TPV 06 2023 EN - For the abolition of torture - 889x500

JUNE | For the abolition of torture

Official Image TPV 05 2023 EN - For ecclesial movements and groups - 889x500

Tijoqo chirixeb’ li ch’uut ut eb’ li komonil re li Iklees

Official Image - TPV 4 2023 EN - For a non-violent culture - 889x500

Re xkanab’ankil xyu’aminkil li rahob’tesink

Sa’ xk’ab’aheb’ li muxb’ileb’ ru li xjunxaaqalil

Chirixeb’ li parokya

CHIRIXEB’ LAJ K’UTUNEL

Sa’ xk’ab’a’eb’ li molam neke’ tenq’ank chi maak’a’ xk’ajk’amunkileb’

SA’ XK’AB’A’EB’ LI KOK’AL WANKEB’ SA’ RAXIIK’

Sa’ xk’ab’a’ li Iklees, teetooq choq’ reheb’ chixjunil

Sa’ xk’ab’a’ xraqb’al ru xchaq’rab’il li kamk

Sa’ xk’ab’a’ eb’ li kok’ ut li ink’a’ jwal nimqeb’ aj eechal re k’ayib’aal

Chirixeb’ li cheek

Chirixeb’ li Junkab’al

Sa’ xk’ab’a’ xpaab’aleb’ li saaj krisyaan

K’anjel chirix li kawilal

Choq’ re li xkrisyaanil sumehom re li yalok q’e chirix xq’esnal na’leb’ li kawilal

Chirixeb’ li ixq mayejanb’ileb’ li xyu’am chiru li Dios

TZ’EQTANAAK UT XIK’ILEK’ SA’ LI PAAB’AAL

Diciembre I Eb’ laj Tzolol Tij

EB’ LI POYANAM NEKE’ XYAJENI LI KUB’ENAQIL CH’OOL

10 | Tzolom Taql

SEPTIEMBRE | Xbe’hil li yu’am, sa’ junaj rik’in xk’aak’alehom li che’k’aam

AGOSTO | Li ikees sa’ b’e

LI AMIIWIL SA’ KOMONIL

06 | Xchaq’aalil ru li Sumlaak

05 | XRUUCHICH’OCH’IL LI TUMIN

04 | ROQECHAL LI K’ULUB’EJ

03 | Sakrameent re li xootoonk maak

02 | SA’ XK’AB’AHEB’ LI IXQ RAHOB’TESINB’ILEB

01 | AJ K’ANJELAHOM RE LI JUNAJIL

12 | Xyu’aminkil li tijok, junelik

11 | Li q’esnal k’uub’anb’il na’leb’

10 | Xtz’aqonikeb’ eb’ li ixq, sa’ xcha’al xsum k’ub’lal li Iklees

09 | Roxloq’inkil xb’ihomal li ruuchich’och’

08 | Li yu’amihom, sa’ li palaw

07 | Eb’ li qa junkab’lal

06 | Ruxtaanaankil ru li ruuchich’och’

05 | Sa’ xk’a’ eb’ li diacono

04 | Wank chi ach’ab’anb’il, chiru li k’inaqil raasahil b’aanuhom

03 | #PrayForTheWorld

03 | Eb’ laj katool wankeb’ China

02 | Rab’inkileb’ xyaab’ xkux, li neke’xik sa’ ab’l aj tenamit

01 | Waklesink ch’ool re naq wanq li tuqtuukil usilal sa’ chixjunil li ruuchich’och’

adminVideos 2018