MARZEC | Za współczesnych męczenników, świadków Chrystusa

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Papież Franciszek – Marzec 2024

W tym miesiącu chcę opowiedzieć wam historię, która oddaje obraz dzisiejszego Kościoła. To historia mało znanego świadectwa wiary.
Odwiedzając obóz dla uchodźców na Lesbos, pewien mężczyzna powiedział mi: „Ojcze, jestem muzułmaninem. Moja żona była chrześcijanką. Kiedy napadli nas terroryści, spojrzeli na nas i zapytali jakiej jesteśmy religii. Widząc, że moja żona ma krzyżyk, kazali jej rzucić go na ziemię. „Nie zrobiła tego, a oni na moich oczach poderżnęli jej gardło”. To właśnie się stało.
Wiem, że nie żywił urazy. Był skupiony na przykładzie miłości swojej żony, miłości do Chrystusa, która doprowadziła ją do zgody i wierności aż do śmierci.  
Bracia, siostry, zawsze będą pośród nas męczennicy. To znak, że jesteśmy na właściwej drodze.
Pewna mądra osoba powiedziała mi, że jest dzisiaj więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Odwaga męczenników, świadectwo męczenników, jest błogosławieństwem dla wszystkich.
Módlmy się, aby ci, którzy w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zapalili cały Kościół swoją odwagą i misyjną gorliwością. I aby byli otwarci na łaskę męczeństwa.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – MARCH For the martyrs of our day, witnesses to Christ

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media and ACN International

Creativity and co-production by:

Męczennicy, Świadectwo Wiary, Chrześcijanie Prześladowani, Kościół, Papieskie przesłanie wideo, Intencja modlitewna, Click To Pray, Módlmy się razem

fiorellaMARZEC | Za współczesnych męczenników, świadków Chrystusa