Official Image - TPV 6 2024 PL - Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju - 889x500
CZERWIEC | Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Official Image - TPV 5 2024 PL - Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów - 889x500

MAJ | Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

O docenianie roli kobiet

Kwiecień | O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tak wiele cierpienia w różnych częściach świata.

Official Image - TPV 3 2024 PL - Za współczesnych męczenników, świadków Chrystusa - 889x500

MARZEC | Za współczesnych męczenników, świadków Chrystusa

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

OGÓŁEM WYŚWIETLEŃ

+ 225M

Tylko Vatican Networks

WYŚWIELTLENIA 2024

+ 7.3M

ARTYKUŁY – NEWS

+ 25K

w 114 krajach

Pomóż nam rozpowszechniać papieskie intencje modlitewne już dziś

Nacho JimenezWideo z Papieżem