FEBRUARI | Voor de terminaal zieke

FEBRUARI | Voor de terminaal zieke

Laten we bidden dat de terminaal zieken en hun families altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.

Official Image - TPV 1 2024 NL - Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk - 889x500

JANUARI | Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk

Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van de verschillende charismatische gaven binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de Katholieke Kerk te ontdekken.

Voor mensen met een beperking

DECEMBER | Voor de mensen met een beperking

Laten we bidden dat mensen met een beperking in het middelpunt van de belangstelling van de samenleving komen te staan en dat instellingen inclusieprogramma’s bevorderen die hun actieve deelname vergroten.

Official Image - TPV 11 2023 NL - Voor de Paus - 889x500

NOVEMBER | Voor de Paus

Laten we bidden voor de Paus, dat hij in de uitoefening van zijn zending de kudde, die Jezus hem heeft toevertrouwd, in geloof mag blijven begeleiden – altijd met de hulp van de Heilige Geest.

TOTAAL AANTAL WEERGAVEN

+ 220M

Alleen op Vatican Networks

WEERGAVEN 2024

+ 1.4M

ARTIKELEN IN DE PERS

+ 26K

in 114 landen

Help vandaag om de gebedsintenties van de Paus te verspreiden!

Nacho JimenezDe Paus-video