Voor de rol van de vrouwen
APRIL | Voor de rol van de vrouwen

Laten we bidden dat de waardigheid en rijkdom van de vrouwen in alle culturen wordt erkend en dat er een einde komt aan de discriminatie waaronder ze in verschillende delen van de wereld lijden.

Official Image - TPV 3 2024 NL - Voor de nieuwe martelaren, getuigen van Christus - 889x500

MAART | Voor de nieuwe martelaren, getuigen van Christus

Laten we bidden dat zij die, in verschillende delen van de wereld, hun leven riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen besmetten met hun moed, hun missionaire elan.

FEBRUARI | Voor de terminaal zieke

FEBRUARI | Voor de terminaal zieke

Laten we bidden dat de terminaal zieken en hun families altijd de nodige zorg en begeleiding zullen krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.

Official Image - TPV 1 2024 NL - Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk - 889x500

JANUARI | Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk

Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van de verschillende charismatische gaven binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de Katholieke Kerk te ontdekken.

TOTAAL AANTAL WEERGAVEN

+ 222M

Alleen op Vatican Networks

WEERGAVEN 2024

+ 4.3M

ARTIKELEN IN DE PERS

+ 25K

in 114 landen

Help vandaag om de gebedsintenties van de Paus te verspreiden!

Nacho JimenezDe Paus-video