FEBRER | Pels malalts terminals

Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l'acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

Gener – Pel do de la diversitat a l’Església

Preguem a l’Esperit Sant perquè ens ajudi a reconèixer el do dels diferents carismes dins les comunitats cristianes i descobrir la riquesa de les diferents tradicions rituals dins de l’Església Catòlica.

Desembre | Per les persones amb discapacitat

Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l’atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d’inclusió que en potenciïn la participació activa.

Novembre 2023 | Pel Papa

Preguem pel Papa, perquè en l’exercici de la seva missió continuï acompanyant en la fe el ramat que li ha estat encomanat per Jesús i sempre amb l’ajuda de l’Esperit Sant.

TOTAL DE VISUALITZACIONS

+ 220M

només a les Xarxes Vaticanes

VISUALITZACIONS 2024

+ 1.4M

ARTICLES DE PREMSA

+ 26K

a 114 països

Ajuda a difondre les intencions de pregària del Papa avui!

Nacho JimenezVídeo del Papa