Official Image - TPV 6 2024 VN - Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh - 889x500
THÁNG SÁU | Cầu cho những người phải trốn chạy khỏi đất nước của mình

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người di cư vốn phải chạy trốn chiến tranh hoặc nạn đói, những người buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy những cơ hội sống mới và được chào đón.

Official Image - TPV 5 2024 VN - Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh - 889x500

THÁNG NĂM | Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Cầu cho vai trò của phụ nữ

THÁNG TƯ | Cầu cho vai trò của phụ nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Official Image - TPV 3 2024 VN - Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô - 889x500

THÁNG BA | Cầu cho các vị Tử đạo mới, những chứng nhân của Đức Kitô

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người liều mạng vì Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuộm lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào Giáo hội.

TỔNG LƯỢT XEM

+ 225M

chỉ có trên Vatican Networks

LƯỢT XEM 2024

+ 7.3M

CÁC BÀI VIẾT

+ 25K

ở 114 quốc gia

Cùng chia sẻ ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha ngay hôm nay!

Nacho JimenezVideo của Giáo hoàng