THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

THÁNG HAI | Cầu cho bệnh nhân nan y

Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

Official Image - TPV 1 2024 VN - Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội - 889x500

THÁNG GIÊNG | Cầu cho ơn đa dạng trong Giáo hội

Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.

Cầu cho người khuyết tật - 889x500

THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho người khuyết tật

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

Official Image - TPV 11 2023 VN - Cầu cho Đức Giáo Hoàng - 889x500

THÁNG MƯỜI MỘT | Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên được Chúa Giêsu ủy thác, luôn luôn với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

TỔNG LƯỢT XEM

+ 220M

chỉ có trên Vatican Networks

LƯỢT XEM 2024

+ 1.4M

CÁC BÀI VIẾT

+ 26K

ở 114 quốc gia

Cùng chia sẻ ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha ngay hôm nay!

Nacho JimenezVideo của Giáo hoàng