Tôi muốn đóng góp

Tôi muốn trở thành một phần của Mạng cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng

Nhấp vào đây để liên hệ với văn phòng quốc tế của Mạng cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng ở quốc gia của bạn.

Tôi muốn cầu nguyện

Nhấn vào đây ngay để cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô vì những thách thức của nhân loại và sứ mệnh của Giáo Hội qua Bấm để Cầu Nguyện.

Tôi muốn quảng bá

Nhấp để tải xuống tài liệu để chia sẻ ý chỉ hàng tháng của Đức Giáo Hoàng.

Tôi muốn quyên góp

Sự tham gia của bạn là chìa khóa để làm cho thế giới nhận thức được những thách thức mà nhân loại phải đối mặt.

adminTôi muốn đóng góp