2020

Official Image TPV 7 2020 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Các Gia Đình Của Chúng Ta

THÁNG 7: Các Gia Đình Của Chúng Ta

THÁNG SÁU | Lòng trắc ẩn đối với thế giới

THÁNG NĂM: Cầu nguyện cho các phó tế

THÁNG TƯ : Sự giải thoát khỏi những thứ gây nghiện

Diễu hành: #PrayForTheWorld

Tháng ba: Tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc

Tháng hai: Lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân

Tháng một: Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới

adminVideos 2020