THÁNG 10: Có nhiều phụ nữ trong những vị trí lãnh đạo của giáo hội

Chúng ta cùng cầu nguyện, để nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, mà giáo dân, đặc biệt là nữ giới, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội, mà không bị chủ nghĩa giáo sĩ trị xoá bỏ mất đặc sủng của giáo dân.

Pope Francis – October 2020

Không ai được rửa tội khi là linh mục hay giám mục. Tất cả chúng ta được rửa tội khi là giáo dân.
Giáo dân đóng nhiều vai trò quan trọng trong Giáo Hội.
Ngày nay, cần phải mở rộng những không gian lớn hơn cho sự hiện diện của phụ nữ trong Giáo Hội.
Chúng ta cần nhấn mạnh đến sự hiện diện của nữ giáo dân bởi vì họ có nguy cơ bị gạt sang bên lề.
Chúng ta phải cổ võ sự tham dự của phụ nữ, đặc biệt tại những nơi thực hiện những quyết định quan trọng.
Chúng ta cùng cầu nguyện, để nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, mà giáo dân, đặc biệt là nữ giới, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội, mà không bị chủ nghĩa giáo sĩ trị xoá bỏ mất đặc sủng của giáo dân.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2020: Women in leadership roles in the Church

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactor:

Dicastery for Laity, Family and Life
The British Embassy to the Holy See
The Canadian Embassy to the Holy See
Callista Gingrich, USA
Elvira Velásquez, Ambassador of Peru
Grace Relucio Princesa, PH
The Australian Embassy to the Holy See
Khetevane Bagration De Moukhrani
Embassy of the Kingdom of Morocco to the Holy See
Embassy of Albania to the Holy See

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Doppler Email Marketing

With the Society of Jesus

adminTHÁNG 10: Có nhiều phụ nữ trong những vị trí lãnh đạo của giáo hội