THÁNG 9 | Tôn trọng các tài nguyên trái đất

Chúng ta cầu nguyện cho các tài nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Không bị tước đoạt; nhưng được chia sẻ.

Pope Francis – September 2020

Chúng ta đang vắt cạn các nguồn lực của hành tinh chúng ta. Chúng ta vắt cạn trái đất như vắt một trái cam vậy.
Các quốc gia, các nhà thương mại đến từ miền bắc của địa cầu đã làm giàu cho chính họ bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên ở miền nam, tạo nên một “món nợ về mặt môi sinh.” Ai sẽ phải trả món nợ này?
Hơn nữa, “món nợ về mặt môi sinh” này ngày một gia tăng khi có rất nhiều quốc gia đi đến các quốc gia khác để làm những điều mà họ không bao giờ được phép làm tại đất nước của họ. Điều này thật vô nhân đạo.
Hôm nay, chứ không phải ngày mai; hôm nay, chúng ta phải chăm sóc Thụ tạo một cách có trách nhiệm.
Chúng ta cầu nguyện cho các tài nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng.
Không bị tước đoạt; nhưng được chia sẻ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2020: Respect for the planet’s resources

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTHÁNG 9 | Tôn trọng các tài nguyên trái đất