Giới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng

Giới thiệu về video của Đức Giáo hoàng

Video Đức Giáo hoàng là một sáng kiến mang tính toàn cầu như là một kênh chính thức để phổ biến ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha. Chương trình được thực hiện bởi Mạng lưới cầu nguyện hoàn cầu của Đức Thánh Cha (Tông đồ cầu nguyện).

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Thế Giới Của Đức Giáo Hoàng” là một Hội Giáo hoàng, có sứ mạng động viên người Công giáo qua cầu nguyện và hoạt động, để đáp ứng những thách đố mà nhân loại và sứ mạng của Giáo hội đang đối diện. Những thách đố này được trình bày dưới hình thức các ý cầu nguyện mà Đức Giáo Hoàng trao phó cho toàn thể Giáo Hội. Sứ mạng của tổ chức này nằm nơi năng động của Thánh Tâm Chúa Giêsu, một sứ mạng của lòng thương xót dành cho thế giới.  Tổ chức này được thành lập vào năm 1844 với tên gọi là Tông Đồ Cầu Nguyện. Nó đang có mặt trên 89 quốc gia và thu hút hơn 22 triệu người Công Giáo tham gia. Ngoài ra nó còn có một ngành dành cho giới trẻ, đó là Phong trào Giới Trẻ Thánh Thể (ở Việt Nam quen gọi là Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể). Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng thiết lập Hội Giáo Hoàng này như một tổ chức của Vatican và phê chuẩn quy chế mới của nó. Giám đốc toàn cầu của mạng lưới này là cha Frédéric Fornos, SJ. Để tìm hiểu thêm thông tin, mời xem: popesprayer.va

Dự án được hỗ trợ bởi Vatican Media.

 

Usage rights of “The Pope Video”
Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND).
*Requires credits reference to the original author (The Pope Video – www.thepopevideo.org – by Pope’s Worldwide Prayer Network www.popesprayer.va).
**Does not allowed to be modify the work in any way.
***Does not allowed to use the work for commercial purposes.
For more information and other requests please contact: info@thepopevideo.org

 

Với sự giúp đỡ của các đối tác chúng tôi nay đã phát hành Video Giáo hoàng bằng các ngôn ngữ sau:

adminGiới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng