Giới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng

Video Giáo Hoàng là một sáng kiến toàn cầu của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông Đồ Cầu Nguyện) để truyền bá ý chỉ cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức mà con người đang phải đối mặt cùng sứ mệnh của Giáo Hội. Mỗi tháng chúng tôi truyền tải các lời cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia. Hãy vào mục “Tham gia” để biết thêm.

Dự án này là một ý tưởng được phát triển bởi La Machi, một nhà tư vấn truyền thông cho các mục đích tốt lành chuyên về các giá trị tôn giáo và chăm sóc sáng tạo. Điều này được thực hiện nhờ vào những đóng góp vô vị lợi của những người đã tham gia với chúng tôi.

adminGiới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng