Giới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng

Giới thiệu về video của Đức Giáo hoàng

Video Đức Giáo hoàng là một sáng kiến mang tính toàn cầu như là một kênh chính thức để phổ biến ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha. Chương trình được thực hiện bởi Mạng lưới cầu nguyện hoàn cầu của Đức Thánh Cha (Tông đồ cầu nguyện).

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Thế Giới Của Đức Giáo Hoàng” là một Hội Giáo hoàng, có sứ mạng động viên người Công giáo qua cầu nguyện và hoạt động, để đáp ứng những thách đố mà nhân loại và sứ mạng của Giáo hội đang đối diện. Những thách đố này được trình bày dưới hình thức các ý cầu nguyện mà Đức Giáo Hoàng trao phó cho toàn thể Giáo Hội. Sứ mạng của tổ chức này nằm nơi năng động của Thánh Tâm Chúa Giêsu, một sứ mạng của lòng thương xót dành cho thế giới.  Tổ chức này được thành lập vào năm 1844 với tên gọi là Tông Đồ Cầu Nguyện. Nó đang có mặt trên 89 quốc gia và thu hút hơn 22 triệu người Công Giáo tham gia. Ngoài ra nó còn có một ngành dành cho giới trẻ, đó là Phong trào Giới Trẻ Thánh Thể (ở Việt Nam quen gọi là Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể). Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng thiết lập Hội Giáo Hoàng này như một tổ chức của Vatican và phê chuẩn quy chế mới của nó. Giám đốc toàn cầu của mạng lưới này là cha Frédéric Fornos, SJ. Để tìm hiểu thêm thông tin, mời xem: popesprayer.va

Dự án được hỗ trợ bởi Vatican Media.

 

Quyền sử dụng « Video của Đức Giáo Hoàng »
Phát hành không thương mại, không phái sinh (SS BY-NC-ND)
*Yêu cầu để nguồn trích dẫn gốc (The Pope Video – www.thepopevideo.org – by Pope’s Worldwide Prayer Network)
** Không được phép sửa đổi tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
*** Không được phép sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại.
Để biết thêm thông tin chi tiết và các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: [email protected]

adminGiới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng