Giới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng

Giới thiệu về video của Đức Giáo hoàng

Video Đức Giáo hoàng là một sáng kiến mang tính toàn cầu như là một kênh chính thức để phổ biến ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha. Chương trình được thực hiện bởi Mạng lưới cầu nguyện hoàn cầu của Đức Thánh Cha (Tông đồ cầu nguyện).

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng là một công việc thuộc quyền Giáo Hoàng với sứ mạng vận động các Kitô hữu thông qua việc cầu nguyện và hành động, trước những thách thức mà nhân loại phải đối đầu và các sứ mệnh của Giáo hội. Những thách thức này được giải quyết dưới hình thức ý chỉ cầu nguyện được Đức Giáo Hoàng giao phó cho toàn Giáo hội. Công việc này được thành lập vào năm 1844 với tên gọi là hội Tông đồ cầu nguyện. Hội có mặt ở 98 quốc gia và có hơn 35 triệu người Công giáo tham gia. Hội bao gồm một nhánh giới trẻ, Phong trào TNTT: Thiếu Nhi Thánh Thể. Vào tháng 3 năm 2018, Đức Thánh Cha đã chuẩn nhận chương trình này như là một chương trình thuộc quyền Giáo hoàng và phê chuẩn các điều luật mới. Giám đốc quốc tế của hội là Cha Frédéric Fornos, SJ. Xem thêm thông tin tại: https://www.popesprayer.va/

Dự án được hỗ trợ bởi Vatican Media.

Với sự giúp đỡ của các đối tác chúng tôi nay đã phát hành Video Giáo hoàng bằng các ngôn ngữ sau:

adminGiới thiệu Video của Đức Giáo Hoàng