2021

Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trọn vẹn tình huynh đệ với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, không chống đối nhau, nhưng cầu nguyện cho nhau và mở lòng mình ra với tất cả mọi người.

Tháng một: Cổ võ tình huynh đệ nhân loại

adminVideos 2021