2021

THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho các Giáo Lý Viên

THÁNG MƯỜI MỘT | Cầu cho những ai đang suy nhược

THÁNG MƯỜI | Các Môn Đệ Truyền Giáo

THÁNG 9 | Một lối sống bền vững về môi trường

Official Image - TPV 8 2021 VN - Giáo Hội Lữ Hành

THÁNG TÁM | Giáo Hội Lữ Hành

Official Image - TPV 7 2021 VN - Tình bằng hữu xã hội

Tháng Bảy năm | Tình bằng hữu xã hội

Official Image - TPV 6 2021 VN - Vẻ Đẹp của Hôn Nhân

Tháng Sáu | Vẻ Đẹp của Hôn Nhân

Official Image - TPV 5 2021 VN - Thế giới tài chính

Tháng 5: Thế giới tài chính

Official Image - TPV 4 2021 VN - CÁC QUYỀN CĂN BẢN

THÁNG TƯ: Các quyền căn bản

Official Image TPV 3 2021 VN - Bí tích hòa giải

THÁNG BA : Bí tích hòa giải

Official Image TPV 2 2021 VN - Video của Đức Giáo Hoàng - Cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành

THÁNG HAI: Cho người phụ nữ đang chịu nạn bạo hành

Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trọn vẹn tình huynh đệ với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, không chống đối nhau, nhưng cầu nguyện cho nhau và mở lòng mình ra với tất cả mọi người.

Tháng một: Cổ võ tình huynh đệ nhân loại

adminVideos 2021