2021

UKUBOZA | Abakateshisiti

UGUSHYINGO | Abantu Bafite Indwara y’agahinda Gakabije

UKWAKIRA | Kuba Abogezabutumwa

NZERI | Kubaho Turengera Ibidukikije

Official Image - TPV 8 2021 RW - Kiliziya mu rugendo

KANAMA | Kiliziya mu rugendo

Official Image - TPV 7 2021 RW - Imibanire Myiza

NYAKANGA | Imibanire Myiza

Official Image - TPV 6 2021 RW - Ibyiza byo gushyingirwa

KAMENA | Ibyiza byo gushyingirwa

Official Image - TPV 5 2021 RW - Isi y'ubukungu

GICURASI: Isi y’ubukungu

Official Image - TPV 4 2021 RW - UBURENGANZIRA BW'IBANZE B

  MATA: Uburenganzira bw’ibanze

Official Image TPV 3 2021 RW - Isakaramentu rya penetensiya

WERURWE: Sakaramentu rya penetensiya

Official Image TPV 2 2021 RW - Videwo ya Papa - Ku bagore bahohotewe

GASHYANTARE: Ku bagore bahohotewe

Official Image TPV 1 2021 RW - Videwo ya Papa - Ubuvandimwe mu bantu

MUTARAMA: Ubuvandimwe mu bantu

adminVidewo 2021