2022

UKUBOZA | Imiryango y’abagiraneza

UGUSHYINGO | Ku bana bababaye

UKWAKIRA | Kiliziya yakira bose

NZERI | Ku ikurwaho ry’igihano cy’urupfu

KANAMA | Imishinga mito ibyara inyungu

NYAKANGA | Dusabira abageze mu zabukuru

KAMENA | Gusabira ingo

GICURASI | Ukwemera mu rubyiruko

MATA | Ku bashinzwe ubuzima

WERURWE | Ibisubizo gikirisitu ku bibazo by’indangagaciro nyoborabuzima

GASHYANTARE | Ababikira n’abakobwa biyeguriye Imana

MUTARAMA | Ivangura n’itotezwa rishingiye ku myemerere

adminVidewo 2022