2022

Official Image - TPV 12 2022 EN - For volunteer not-for-profit organizations - 889x500

GRUODŽIUI | Už savanorių organizacijas

Official Image - TPV 11 2022 EN - For children who suffer - 889x500

LAPKRIČIUI | Už kenčiančius vaikus

Official Image - TPV 10 2022 EN - For a Church open to everyone - 889x500

SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

RUGSĖJĮ | Už mirties bausmės panaikinima

Official Image - TPV 8 2022 EN - For Small Businesses - 889x500

RUGPJŪTIS | Už smulkiuosius verslininkus

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

BIRŽELIUI | Už šeimas

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

admin2022 VIDEO