2022

GRUODŽIUI | Už savanorių organizacijas

LAPKRIČIUI | Už kenčiančius vaikus

SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

RUGSĖJĮ | Už mirties bausmės panaikinima

RUGPJŪTIS | Už smulkiuosius verslininkus

LIEPOS | Už pagyvenusius žmones

BIRŽELIUI | Už šeimas

GEGUŽĖ | Už tikintį jaunimą

BALANDIS | Už sveikatos apsaugos darbuotojus

Kovo | krikščioniškai atsiliepti į bioetikos iššūkius

Official Image TPV 2 2022 EN - For religious sisters and consecrated women

VASARIO | Už seseris vienuoles ir visas pašvęstąsias moteris

SAUSIO MĖN | Diskriminaciją ir religinį persekiojimą

admin2022 VIDEO