SPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią

Melskimės, kad Bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad tai būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė.

Pope Francis – October 2022

Ką reiškia sinodas? Tai reiškia eiti kartu. Sinodas – tai graikų kalbos žodis, reiškiantis ėjimą kartu, ėjimą ta pačia kryptimi. Dievas nori, kad trečiojo tūkstantmečio Bažnyčia suprastų, jog ji – tai bendruomenė žmonių, kurie keliauja tuo pačiu keliu, kurie keliauja kartu. Sinodinė Bažnyčia – tai Bažnyčia, kuri klausosi, kuri žino, kad įsiklausyti yra kur kas daugiau, negu vien girdėti. Reikia įsiklausyti į vieni kitų įvairovę ir atverti duris tiems, kurie yra už Bažnyčios ribų. Sinodas nėra tik apsikeitimas nuomonėmis ar parlamento posėdis. Sinodas nėra apklausa, bet klausymasis pagrindinio veikėjo – Šventosios Dvasios. Labai svarbi ir malda. Sinodas neįmanomas be maldos. Pasinaudokime šia galimybe ir būkime artumo Bažnyčia, nes artumas – tai Dievo stilius. Dėkokime visiems žmonėms, kurie dėmesingai vieni į kitus įsiklausydami eina sinodiniu keliu.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2022: For a Church open to everyone

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminSPALIUI | Už visiems atvirą Bažnyčią