OKTOBER | Voor een Kerk die openstaat voor iedereen

Bidden we voor de Kerk: altijd trouw aan en moedig in de verkondiging van het Evangelie. Dat zij een gemeenschap mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid; in een sfeer van synodaliteit.

Pope Francis – October 2022

Wat betekent “een synode organiseren”? Het betekent samen optrekken: sy-no-de. In het Grieks is dat “gezamenlijk optrekken” en in dezelfde richting gaan.
En dit is wat God verwacht van de Kerk van het derde millennium. Dat zij zich weer bewust wordt dat zij een volk op weg is en dat zij dat gezamenlijk moet doen.
Een Kerk met deze synodale stijl is een Kerk die luistert, die weet dat luisteren meer is dan horen.
Het is luisteren naar elkaar in onze verscheidenheid en deuren openen voor mensen buiten de Kerk. Het gaat niet om meningen verzamelen, ook niet om een parlement te houden. Een synode is geen enquête; het gaat om het luisteren naar de hoofdpersoon – de Heilige Geest. Het gaat om gebed; zonder gebed zal er geen synode zijn.
Laten we van deze gelegenheid gebruik maken om een Kerk te zijn die nabij is. Nabijheid in de stijl van God. En laten we heel het volk van God danken omdat het, door aandachtig te luisteren, een synodale weg bewandelt.
Laten wij bidden dat de Kerk, trouw aan het Evangelie en moedig in haar verkondiging, steeds meer de synodaliteit mag beleven en een plaats mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – October 2022: For a Church open to everyone

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Synode, Synodaliteit, Een synode houden, De kerk van de nabijheid, Luisteren, Een luisterende Kerk, Wat is de synode?, Samen optrekken.

adminOKTOBER | Voor een Kerk die openstaat voor iedereen