SEPTEMBER | Voor de afschaffing van de doodstraf

We bidden dat de doodstraf, die de waardigheid van de menselijke persoon aantast, in elk and wettelijk afgeschaft mag worden.

Pope Francis – September 2022

Elke dag zeggen meer en meer mensen over de hele wereld NEE tegen de doodstraf. Voor de Kerk is dit een teken van hoop.
Vanuit juridisch oogpunt is deze niet nodig.
De samenleving kan misdaad doeltreffend onderdrukken zonder de dader definitief de mogelijkheid van verlossing te ontnemen.
In elke veroordeling moet er altijd een sprankje hoop zijn.
De doodstraf biedt geen gerechtigheid aan de slachtoffers, maar zet aan tot wraak.
En het vermijdt elke mogelijkheid om een mogelijke gerechtelijke dwaling ongedaan te maken.
Anderzijds is de doodstraf moreel inadequaat. Zij vernietigt het belangrijkste geschenk dat wij hebben ontvangen: het leven. Laten we niet vergeten dat een mens zich tot het laatste moment kan bekeren en kan veranderen.
En in het licht van het Evangelie is de doodstraf ontoelaatbaar. Het gebod “Gij zult niet doden” heeft zowel betrekking op onschuldigen als op schuldigen.
Daarom roep ik alle mensen van goede wil op om zich in te zetten voor de afschaffing van de doodstraf in de hele wereld.
Laten wij bidden dat de doodstraf, die de onschendbaarheid en de waardigheid van de menselijke persoon schendt, wordt afgeschaft in de wetten van alle landen van de wereld.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2022: For the abolition of the death penalty

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Museo Carceri “Le Nuove”
Nessun uomo è un’isola onlus
Eremo del Silenzio
EssereUmani Onlus
Generazione Ponte
Ilda Curti
Comunità di Sant’Egidio
Sister Helen Prejean
Marylyn Felion
P. Eli Rowdy Lumbo, SJ
P. Aris Miranda, MI (Ministers of the Infirm)
Scott Langley
ACFIL – Associazione Culturale Filippina del Piemonte
P. George Williams S.J.

With the Society of Jesus

Doodstraf, Doodstraf, Nee tegen de doodstraf, Veroordeling tot de doodstraf, De doodstraf afschaffen, De doodstraf veroordelen, Niet doden.

adminSEPTEMBER | Voor de afschaffing van de doodstraf