WRZESIEŃ | O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Pope Francis – September 2022

Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE karze śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei.
Z prawnego punktu widzenia nie jest ona potrzebna.
Społeczeństwo może skutecznie karać za przestępstwa bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości zadośćuczynienia.
W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei.
Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty.
I nie daje żadnej możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej.
Z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna; niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy: życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić.
A w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie „nie zabijaj” odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych.
Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie.
Módlmy się, aby kara śmierci, która narusza nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2022: For the abolition of the death penalty

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Museo Carceri „Le Nuove”
Nessun uomo è un’isola onlus
Eremo del Silenzio
EssereUmani Onlus
Generazione Ponte
Ilda Curti
Comunità di Sant’Egidio
Sister Helen Prejean
Marylyn Felion
P. Eli Rowdy Lumbo, SJ
P. Aris Miranda, MI (Ministers of the Infirm)
Scott Langley
ACFIL – Associazione Culturale Filippina del Piemonte
P. George Williams S.J.

With the Society of Jesus

Kara śmierci, Kara ostateczna, Nie dla kary śmierci, Skazać na karę śmierci, Znieść karę śmierci, Nie zabijaj, Nie zabijajcie, Godność osoby.

adminWRZESIEŃ | O zniesienie kary śmierci