SIERPIEŃ | Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Pope Francis – August 2022

W wyniku pandemii i wojen świat stoi w obliczu poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. Z jego skali jeszcze nie zdajemy sobie sprawy!
Wśród tych, którzy ponieśli najpoważniejsze straty, są mali i średni przedsiębiorcy.
Handlowcy, rzemieślnicy, wywożący odpady, transportowcy i wielu innych.
Nie figurują na listach najbogatszych i najpotężniejszych, ale mimo trudności tworzą miejsca pracy, biorą społeczną odpowiedzialność.
To przedsiębiorcy, którzy inwertują w dobro wspólne, zamiast ukrywać swoje dochody w rajach podatkowych.
Wszyscy oni angażują swoje zdolności i talenty, aby zmieniać świat oddolnie, to właśnie stamtąd pochodzi największa kreatywność.
Z odwagą, z wysiłkiem i poświęceniem inwestują w życie, generują bogactwo, możliwości i miejsca pracy.
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, ciężko doświadczeni przez kryzys gospodarczy i społeczny, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności, służąc społecznościom, w których żyją.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2022: For Small Businesses

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Mali przedsiębiorcy, Mali i średni przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy, Ci, którzy wyciągają nas z kryzysu, Dotknięci kryzysem.

adminSIERPIEŃ | Za małych i średnich przedsiębiorców