THÁNG TÁM | Cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chúng ta cầu nguyện cho những hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ; giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin cho họ tìm ra những cách thức để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

Pope Francis – August 2022

Do hậu quả của đại dịch và các cuộc chiến tranh, thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội nghiêm trọng. Chúng ta vẫn chưa nhận ra điều đó!
Giữa những đối tượng chịu tác động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Đó là các cửa hàng, nhà xưởng, dịch vụ thu dọn vệ sinh, cơ quan vận tải và nhiều doanh nghiệp khác.
Những doanh nghiệp không xuất hiện trong danh sách tổ chức giàu nhất và quyền lực nhất thế giới, mặc dù cho có khó khăn, nhưng họ tạo ra công ăn việc làm, hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình.
Họ đầu tư vào ích chung thay vì giấu tiền vào những nước có mức thuế thấp.
Tất cả họ đều cống hiến một khả năng sáng tạo to lớn để thay đổi mọi thứ từ dưới lên, từ nơi mà tính sáng tạo nhất luôn khởi nguồn.
Bằng sự can cảm, với nỗ lực, cùng sự hy sinh, họ đầu tư vào cuộc sống để kiến tạo sự thịnh vượng, tạo ra cơ hội và công việc.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội, để họ tìm thấy các phương tiện cần thiết để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của mình.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – August 2022: For Small Businesses

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG TÁM | Cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ