2023

Cầu cho người khuyết tật - 889x500

THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho người khuyết tật

Official Image - TPV 11 2023 VN - Cầu cho Đức Giáo Hoàng - 889x500

THÁNG MƯỜI MỘT | Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Official Image - TPV 10 2023 VN - Cầu cho Thượng Hội Đồng - 889x500

THÁNG MƯỜI | Cầu cho Thượng Hội Đồng

Official Image - TPV 9 2023 VN - Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội - 889x500

THÁNG CHÍN | Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội

THÁNG TÁM | Cầu cho Đại Hội Giới trẻ Thế giới

THÁNG BẢY | Một đời sống Thánh Thể

THÁNG SÁU | Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

THÁNG NĂM | Cầu cho các nhóm và phong trào Giáo hội

THÁNG TƯ | Vì một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động

THÁNG BA | Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

THÁNG HAI | Cầu cho các giáo xứ

THÁNG GIÊNG | Cầu cho các nhà giáo dục

adminVideos 2023