2023

MAYO | Para sa mga kilusan at grupong eklesyal

ABRIL | Para sa isang kultura ng kawalang-karahasan

MARSO | Para sa mga biktima ng pang-aabuso

PEBRERO | Para sa mga Parokya

ENERO | Para sa mga Educador

adminMga Video 2023