2023

Para sa mga taong may kapansanan

DISYEMBRE | Para sa mga taong may kapansanan

NOBYEMBRE | Para sa Papa

Official Image - TPV 10 2023 TL - Para sa Sinodo - 889x500

OKTUBRE | Para sa Sinodo

Official Image - TPV 9 2023 TL - Para sa mga taong nakatira sa mga laylayan - 889x500

SETYEMBRE | Para sa mga taong nakatira sa mga laylayan

AGOSTO | Para sa Pandaigdigang Araw ng Kabataan

HULYO | Para sa Eukaristikong Pamumuhay

HUNYO | Para mapawi ang tortyur

MAYO | Para sa mga kilusan at grupong eklesyal

ABRIL | Para sa isang kultura ng kawalang-karahasan

MARSO | Para sa mga biktima ng pang-aabuso

PEBRERO | Para sa mga Parokya

ENERO | Para sa mga Educador

adminMga Video 2023