2024

Para sa Papel o Gampanin ng Kababaihan

ABRIL | Para sa Papel o Gampanin ng Kababaihan

Official Image - TPV 3 2024 TL - Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo - 889x500

MARSO | Para sa mga bagong martir, mga saksi ni Kristo

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

PEBRERO | Para sa mga may karamdamang nakamámatáy

ENERO | Para sa biyaya ng pagkakaiba-iba sa Simbahan

fiorellaVideos 2024