GUSTO KONG TUMULONG

Gusto kong maging bahagi ng pandaigdigang lambat panalangin ng Papa

Mag-click dito para i-kontak ang Pambansang Opisina ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa sa iyong bansa.

Gusto kong magdasal

Mag-click dito ngayon para sumabay sa panalangin ni Papa Francisco para sa mga hamong hinaharap ng sangkatauhan at ng misyon ng Simbahan sa pamamagitan ng Click To Pray.

Gusto kong ibalita sa iba

Mag-click dito para mag-download ng mga materiales para ibahagi sa iba ang mga buwanang hangaring ipagdasal ng Papa.

Gusto kong magbigay ng donasyon

Makakatulong ang donasyon mo sa Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa para ibahagi sa lahat ang mga hamon sa sangkatauhan na gusto ni Papa Francis na ipagdasal natin bawat buwan.

adminGUSTO KONG TUMULONG