2021

DISYEMBRE | Ang mga katekista

NOBYEMBRE | Mga taong nagdurusa dahil sa depresyon

OKTUBRE | Mga Disipulong Misyonero

SETYEMBRE | Estilo ng Pamumuhay na eco-sustainable

Official Image - TPV 8 2021 TL - Ang Simbahang Naglalakbay

AUGUST | Ang Simbahang Naglalakbay

Official Image - TPV 7 2021 TL - Panlipunang Pakikipagkaibigan

HULYO | Panlipunang Pakikipagkaibigan

Official Image - TPV 6 2021 TL - Ang kagandahan ng kasal

HUNYO | Ang kagandahan ng kasal

Official Image - TPV 5 2021 TL - Ang mundo ng pananalapi

MAYO: Ang mundo ng pananalapi

Official Image - TPV 4 2021 TL - MGA PANGUNAHING KARAPATANG PANTAO

ABRIL: Mga pangunahing karapatang pantao

Official Image TPV 3 2021 TL - Sakramento ng pakikipagkasundo

MARSO: Sakramento ng pakikipagkasundo

Official Image TPV 2 2021 TL - Ang Video ng Papa - Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

PEBRERO: Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

Official Image TPV 1 2021 TL - Ang Video ng Papa - Tungo sa Pagkilos alang-alang sa Kapatiran

ENERO: Tungo sa Pagkilos alang alang sa Kapatiran

adminMga Video 2021