2021

Official Image TPV 2 2021 TL - Ang Video ng Papa - Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

PEBRERO: Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

Official Image TPV 1 2021 TL - Ang Video ng Papa - Tungo sa Pagkilos alang-alang sa Kapatiran

ENERO: Tungo sa Pagkilos alang alang sa Kapatiran

rafael anitoriMga Video 2021