PEBRERO: Para sa mga babaeng biktima ng karahasan

Ipanalangin natin ang mga babaeng biktima ng karahasan, upang ipagtanggol sila ng lipunan at para pansinin ang kanilang pagdurusa at pakinggan ang kanilang mga hinaing.

Pope Francis – February 2021

Sa ngayon, patuloy na dumaranas ng karahasan ang mga kababaihan. Karahasang sikolohikal, karahasan sa pananalita, karahasang pisikal, karahasang sexual.
Lubhang nakalulungkot ang dami ng mga babaeng ginugulpi, sinasaktan, ginagahasa.
Ang iba’t ibang klase ng pagmaltratro sa napakaraming babae ay kaduwagan, at nakasisira sa buong sangkatauhan.Nakakasira ito sa kalalakihan at ng lahat ng tao!
Ang mga patotoo ng mga biktima na naglakas-loob na tapusin ang kanilang pananahimik. Di dapat balewalain itong sigaw nila para saklolohan.
Hindi tayo puedeng magbulag-bulagan.
Ipanalangin natin ang mga babaeng biktima ng karahasan, upang ipagtanggol sila ng lipunan at para pansinin ang kanilang pagdurusa at pakinggan ang kanilang mga hinaing.

adminPEBRERO: Para sa mga babaeng biktima ng karahasan