2022

HULYO | Para sa mga Matatanda

HUNYO | Para sa mga Pamilya

MAYO | Para sa pananampalataya ng mga kabataan

ABRIL | Para sa mga health care worker

MARSO | Para sa isang Kristiyanong tugon sa mga hamon ng bioethics

PEBRERO | Para sa mga relihiyosa, mga madre at consagradang kababaihan

ENERO | Diskriminasyon at Pag-uúsig sa Relihiyon

adminMga Video 2022