HUNYO | Para sa mga Pamilya

Ipagdasal natin ang pamilyang Kristiyano at lahat ng pamilya sa mundo, upang sa pamamagitan ng konkretong pagkilos, mamuhay sila araw-araw sa bukas-loob na pagmamahal at kabanalan.

Pope Francis – June 2022

Sa pamilya tayo natututong makipamuhay nang sama-sama; mamuhay kasama ang pinakabatà at pinakamatandâ.
At kapag nagkakaisa ang mga kabataan, mga lolo’t lola, mga may edad, at mga musmos, nag-eebanghelyo sila sa pamamagitan ng maganda nilang halimbawa ng pagkakaisa kahit sila’y maraming pagkakaibá.
Siyempre, walang perpektong pamilya. Laging may “pero”.
Ngunit wala namang gaanong nangyayari. Hindi kailangang matakot sa mga pagkakamali; Kailangan mong matuto mula sa kanila para sumulong.
Huwag nating kalimutan na kasama natin ang Diyos: sa pamilya, sa kapitbahayan, sa lungsod na ating tinitirhan, kasama natin Siya.
At Siya’y nagmamalasakit sa atin, nananatili kasama natin sa lahat ng pagkakataon: kapag hinahampas ng alon ang bangkâ natin, kapag nagtatalo tayo, kapag nagdurusa tayo, kapag masaya tayo, naryan ang Panginoon: sinasamahan, tinutulungan, itinutuwid tayo.
Ang pagmamamahal sa pamilya ay personal na landas ng kabanalan para sa bawat isa sa atin.
Kaya pinili ko ito bilang tema para sa World Meeting of Families ngayong buwan.
Ipagdasal natin ang mga pamilyang Kristiyano sa buong mundo, ang lahat ng pamilya, upang sa pamamagitan ng konkretong pagkilos, mamuhay sila sa bukas-loob na pagmamahal at sa kabanalan sa pang-araw-araw na buhay.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – June 2022: For Families

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

PRESS RELEASE

Ang Papa: Ang Pamilya, Landas patungo sa Diyos Sa Pamamagitan Ng Pang-Araw-Araw Na Buhay

  • “Ang pag-ibig sa pamilya ay personal na landas tungo sa kabanalan,” ang sinalungguhitan ni Francis sa video na ito.
  • Sa kanyang mensahe, batid ng Papa na “wala namang perpektong pamilya” at, kasabay nito, paalala niya sa atin na“Kasama natin ang Diyos”.
  • Hinihikayat ng Santo Papa ang mga Kristiyanong pamilya na magpahayag ng pagmamahal sa mga konkretong kilos, matuto mula sa mga pagkakamali at hanapin ang presensya ng Diyos sa lahat ng oras.

(Lungsod ng Vatican, Hunyo 2, 2022) – Bagong labas pa lang ang Video ng Papa para sa buwan ng Hunyo na may layunin sa panalangin na ipinagkakatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katolika sa pamamagitan ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin). Sa buwang ito, hinihiling ng Santo Papa “para sa mga Kristiyanong pamilya sa buong mundo, upang, sa pamamagitan ng mga konkretong kilos, mamuhay sila ng walang-kondisyong pag-ibig at kabanalan sa pang-araw-araw na buhay.”

Ang Pamilya sa Sentro

Matapos ang video noong Mayo tungkol sa mga kabataan, patuloy ang tatlong buwang serye ng Video ng Papa sa pagtalakay sa pamilya bilang kontexto o sentro ng pagmamahalan. Ang mga video ay likha ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin) sa pakikipagtulungan ng Dicastery for the Laity, Family and Life. Ang intensyon ng panalangin ngayong buwan ay kasabay ng pagdiriwang ng World Meeting of Families mula Hunyo 22 hanggang 26 sa Roma. Ang kaganapang ito ang magsasara ng isang taon na nakatuon sa pagmumuni-muni sa pamilya sa okasyon ng ika-limang anibersaryo ng Apostolic Exhortation na pinamagatang Amoris laetitia.

Ang Krisis Sa Pamilya?

Sa loob ng maraming taon, tila nasa permanenteng krisis ang pamilya. Dahil dito, mahalagang pangalagaan ang sariling pamilya, sa konkretong sitwasyon nito. Sa katunayan, ang pamilya ay nananatiling pangunahing pinagmumulan ng kahulugan para sa buhay ng maraming tao. Ito ang natuklasan ng survey na isinagawa ng Pew Research Center noong 2021. Tinanong nito ang mga tao kung ano’ng nagbibigay ng kahulugan sa kanilang pag-iral. At unang binanggit ng mga sumagot ang pamilya, bago banggitin ang kanilang propesyonal na karera, o materyal na kagalingan o kalusugan.

Ang Pamilya Bilang Daan Tungo Sa Kabanalan

“Siyempre, walang perpektong pamilya; laging may “ngunit”, pero okay lang. Hindi tayo dapat matakot sa mga pagkakamali; dapat tayong matuto mula sa kanila”, sabi ng Papa. Paalala niya, liban sa malaking halaga ng tao, mahalaga din ang pamilya mula sa pananaw ng pananampalataya: “Ang pag-ibig sa pamilya ay isang personal na landas ng kabanalan para sa bawat isa sa atin “. Kaya, ang pananampalataya ay nag-aalok ng mga dahilan at paghihikayat upang protektahan ang institusyon ng pamilya. Wika ni Francis: “Huwag nating kalimutang kasama natin ang Diyos: sa pamilya, sa kapitbahayan, sa lungsod na ating tinitirhan, kasama natin Siya….Nagmamalasakit Siya sa atin, nananatili kasama natin sa lahat ng pagkakataon: kapag hinahampas ng alon ang bangkâ natin, kapag nagtatalo tayo, kapag nagdurusa tayo, kapag masaya tayo, naryan ang Panginoon….”

Tungkol sa mga pamilyang sumusulong sa landas ng kabanalan, sabi ni Cardinal Kevin Farrell, Prefect ng Dicastery for the Laity, Family and Life: “Paalala ng Amoris Laetitia na walang perpektong pamilya, at hindi tayo dapat matakot sa mga paghihirap. Lahat ng pamilya ay may mga alalahanin at pagdurusa, ngunit may kagalakan din at pag-asa. Ang mga ugnayan ng pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa, magulang, anak, at lolo’t lola ang siyang nagiging mga daan ng kabanalan, sa mga simpleng kilos araw-araw, na kahit maliit ay ginagawang pambihira ang mga ordinaryong sandali.”

Nagkomento si P. Frédéric Fornos S.J., Internasyonal na Direktor ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin) tungkol sa layuning ito. “Pinapaalalahanan tayo ni Francis na sa pamilya tayo natututong mamuhay kahit iba’t iba tayo, kasama ang mga bata at mga nakatatanda. Ang pagkilala sa pagiging iba’t iba natin ay isang kayamanan, hindi isang bantâ. Sa mundo ngayon, tila ang pagkakaiba ay nagdudulot ng pag-aaway sa halip na magbukas ng mga bagong landas. Ang pamilya ang lugar para matutong magmahal, mamuhay nang sama-sama sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Sa pamilya, natututo tayo mula sa mga pagkakamali, at batid na ang Panginoon ay naroroon, tumutulong at sumasama sa atin. Ang karanasang ito ng presensiya ng Diyos ay bunga ng panalangin, kaya mahalagang ipagdasal ang hangarin ng panalangin na ito ng Papa”.

Kabataan, Pamilya, Makinig, Pakikinig, Amoris Laetitia, Marunong makinig, Pangingilatis.

adminHUNYO | Para sa mga Pamilya