THÁNG SÁU | Cầu cho các gia đình

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo, xin cho mỗi gia đình biết diễn tả và sống tình yêu vô điều kiện, tiến tới sự thánh thiện trong đời sống thường nhật.

Pope Francis – June 2022

Gia đình là nơi chúng ta học cách để sống với nhau, học chung sống giữa những người lớn và trẻ nhỏ.
Khi chúng ta hiệp nhất – giữa người trẻ với người già, người lớn và trẻ nhỏ – khi chúng ta hiệp nhất trong những khác biệt, là chúng ta đang loan báo Tin Mừng bằng gương mẫu đời sống của chính chúng ta.
Dĩ nhiên, gia đình hoàn hảo chẳng hề tồn tại. Vẫn luôn có những cái“nhưng mà”.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng ta không nên hãi sợ những lỗi lầm; nhưng chúng ta phải học hỏi từ đó để tiến tới.
Đừng quên rằng Thiên Chúa ở với chúng ta: trong gia đình chúng ta, nơi xóm giềng quanh chúng ta, giữa phố phường mà chúng ta sống, Ngài vẫn ở giữa chúng ta.
Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài vẫn ở với chúng ta mọi lúc giữa lúc chòng chành của chiếc thuyền giữa biển khơi: ngay cả những lúc cãi cọ, khi chúng ta đau khổ, lúc chúng ta vui vẻ, Thiên Chúa vẫn ở đó, Người đồng hành, giúp đỡ, sửa chữa chúng ta.
Tình yêu trong gia đình là một con đường nên thánh của mỗi người chúng ta.
Đây là lý do mà Cha chọn đề tài ấy cho Đại hội Gia đình thế giới vào tháng này.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo, xin cho mỗi gia đình biết diễn tả và sống tình yêu vô điều kiện, tiến tới sự thánh thiện trong đời sống thường nhật.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – June 2022: For Families

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Người trẻ, Gia đình, Lắng nghe, Nghe, Amoris Laetitia, Biết cách lắng nghe, Phân định.

adminTHÁNG SÁU | Cầu cho các gia đình