THÁNG NĂM | Cầu cho những người trẻ được tràn đầy đức tin

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ biết khám phá ra nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu xa lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.

Pope Francis – May 2022

Khi nói về gia đình, tiên vàn tôi muốn đề cập tới người trẻ.
Khi tôi nghĩ về một hình mẫu mà người trẻ có thể hướng tới, thì Mẹ của chúng ta – Đức Maria, luôn hiện lên trong tâm trí tôi: lòng can đảm của Mẹ, cung cách mà Mẹ lắng nghe, và sự tận tụy phục vụ của Mẹ.
Mẹ đã can đảm và xác quyết nói lời thưa “xin vâng” với Thiên Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, các con muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ, mong xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hãy theo gương của Mẹ, hãy chấp nhận phiêu lưu!
Các con đừng quên rằng để theo gương của Mẹ, các con cần biết phân định và khám phá ra đâu là điều mà Chúa Giê-su muốn nơi các con, chứ không phải là những điều/ mà các con nghĩ là mình có thể làm được.
Trong cuộc phân định này, thật hữu ích khi các con biết lắng nghe lời ông bà
cha mẹ.
Nơi những lời khuyên dạy ấy, các con sẽ tìm ra lẽ khôn ngoan vốn là điều dẫn các con vượt qua những vấn nạn hiện tại.
Các ngài sẽ cho các con một cái nhìn bao quát về những mối bận tâm của các con.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ biết khám phá ra nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu xa lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2022: For Faith-Filled Young People

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Người trẻ, Gia đình, Lắng nghe, Nghe, Amoris Laetitia, Biết cách lắng nghe, Phân định.

adminTHÁNG NĂM | Cầu cho những người trẻ được tràn đầy đức tin