MAYO | Para sa pananampalataya ng mga kabataan

Mga kapatid, ipagdasal natin ang mga kabataan, na tinatawag sa isang ganap na buhay; matuklasan nawa nila kay Maria ang istilo ng pakikinig, ang lalim ng pag-unawa, ang tapang ng pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod.

Pope Francis – May 2022

Sa usapín ng pamilya, gusto kong magsimula sa pagpansin muna sa mga kabataan.
Kapag nag-iisip ako ng isang modelo na doo’y makikilala ninyong mga kabataan ang mga sarili ninyo, laging naiisip ko ang ating Inang si Maria. Ang kanyang tapang, ang kanyang kakayahang tunay na makinig at ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod.
Siya ang kabataang matapang at determinadong nakapagsabi ng “Oo” sa Panginoon.
Kayong mga kabataan na gustong bumuo ng bago at mas mabuting mundo, sundin ang kanyang halimbawa: makipagsapalaran.
Huwag kalimutan na upang masundan si Maria kailangan mong malaman at tuklasin kung ano ang gusto ni Jesus mula sa iyo, hindi kung ano ang iniisip mong magagawa mo.
At sa pag-unawang ito, malaking tulong ang makinig sa mga salita ng mga lolo’t lola.
Sa mga salitang iyon ng mga lolo’t lola, makakahanap kayo ng karunungan na tutulong sa inyong malampasan ang mga kasulukuyang alalahanin ninyo.
Magbibigay sila ng pangkalahatang-ideya ng iyong mga alalahanin.
Mga kapatid, ipagdasal natin ang mga kabataan, na tinatawag sa isang ganap na buhay; matuklasan nawa nila kay Maria ang istilo ng pakikinig, ang lalim ng pag-unawa, ang tapang ng pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – May 2022: For Faith-Filled Young People

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

PRESS RELEASE

Hinihiling ng Papa sa mga kabataan na makinig, maglakas-loob at maglingkod

  • Sa proseso ng paghahanap ng kanilang sariling landas sa buhay, hinihikayat ng Papa ang mga kabataan na makinig tulad ng Birheng Maria at bigyang pansin ang mga sinasabi ng kanilang mga lolo’t lola.
  • Sa kanyang mensahe, inaanyayahan ni Francis ang buong buhay na bunga ng katapangan na ibigay ang sarili sa paglilingkod sa kapwa.

(Vatican City, Mayo 3, 2022) – Ang Pope Video para sa Mayo ay nai-publish na may layuning panalangin na ipinagkatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Worldwide Prayer Network ng Pope. Ngayong buwan, hinarap ng Santo Papa ang mga kabataan at inaanyayahan silang “tuklasin kay Maria ang istilo ng pakikinig, ang lalim ng pag-aninaw, ang katapangan ng pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod.”

Ang Kahalagahan ng Pakikinig

Liban sa halimbawa ng Birheng Maria, inirerekomenda ng Papa na ang mga kabataan sa kanilang proseso ng pag-aninaw sa kalooban ng Diyos ay makinig sa “mga sinasabi ng kanilang mga lolo’t lola”, dahil “sa kanila ay makakatagpo sila ng isang karunungan na aakay sa kanila na lumampas sa mga uso.” Gayunpaman, dapat ding marinig ang mga ito. “Kailangan nating lumikha ng higit pang mga puwang upang doo’y umalingawngaw ang boses ng mga kabataan,” sabi ni Francis sa pangaral niya sa Christis Vivit. Ang kahilingang ito mula sa Santo Papa ay tinanggap na noong 2019 ng Dicastery for the Laity, Family and Life, na lumikha ng isang internasyonal na katawan na kumakatawan sa mga kabataan upang hikayatin ang kanilang partisipasyon at co-responsibility sa mga partikular na Simbahan. Kaya nga, sa pakikipagtulungan nitong Dicastery, ginawa ang Video ng Papa para sa Mayo: ang una sa isang triptych ng mga intensyon ng panalangin na magtatampok sa pamilya sa Hunyo at sa mga matatanda naman sa Hulyo.

Katapangan at Paglilingkod

Binibigyang-diin ng mensahe ng Mayo a ng paglilingkod, upang ang pag-aninaw nila sa kalooban ng Diyos ay may positibong epekto sa iba. Inaanyayahan ni Francis ang mga kabataan na maging matapang at lakas-loob na magsabi ng ‘oo’ sa Panginoon tulad ng ginawa ni Maria, na “nakipagsapalaran at itinaya ang lahat at binago ang kanyang buhay sa sa pagsunod sa Kanya.” Giit ng Santo Papa, “Kayong mga kabataan na gustong bumuo ng isang mas mahusay na mundo, sundin ang halimbawa ni Maria.”

Ang halimbawa ni Maria para sa mga kabataan, na binanggit ni Papa Francisco sa videong ito, ay sinalungguhitan ni Padre João Chagas, pinuno ng Tanggapan para sa mga Kabataan ng Dicastery for the Laity, Family and Life: “Ang tema ng susunod na pandaigdigang peregrinasyon [pilgrimage] ng mga kabataan, ang -WYD sa Lisbon 2023 ay magiging Marian, nauukol kay Maria: ‘Bumangon si Maria at dali-daling pumunta . . . (Lk 1,39). Ang buong landas ng paghahanda para sa kaganapang ito ay isang paanyaya sa mga kabataan na bumangon at tulungan ang mundo na gawin din ito. Sa kanyang huling mensahe sa mga kabataan, inanyayahan sila ng Santo Papa: ‘magtulungan tayong bumangon nang sama-sama, at sa mahirap na makasaysayang sandaling ito tayo ay magiging mga propeta ng bagong panahon, punô ng pag-asa. Nawa’y mamagitan ang Mahal na Birheng Maria para sa atin.’” (Pope Francis, Mensahe para sa XXXVI WYD).

Si Padre Frédéric Fornos S.J., ang International Director ng Pope’s World Prayer Network, isang gawaing pontifical na mayroong pangkabataang sangay, ang Eucharistic Youth Movement (Eukaristikong Kilusan ng Kabataan). Paalala niya sa atin, na sa simula pa lang ng pontificate ni Papa Francisco, binigyang-diin na ng Papa ang kahalagahan ng isang bagong pagkakaunawaan sa pagitan ng mga henerasyon o salinlahi, sa partikular sa pagitan ng mga lolo’t lola at mga apo. Nagkomento siya: “Hindi nagkataon lamang na madalas na gustong ipaalala ni Francisco ang sinabi ni propeta Joel: ‘Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao: ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki’t babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki, at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki.’ (Jl 3, 1; cf. Acts 2, 17). Sa layunin ng panalangin ngayong buwan, sa konteksto ng prosesong Synodal, binibigyang-focus ni Pope Francis ang paghubog sa mga kabataan na matutong aninawin ang kalooban ng Diyos. Paano matutulungan ang mga kabataan, na sumusunod sa istilo ni Maria, na makinig, makilala, makilala ang mga tawag ng Panginoon at maglingkod sa mundo ngayon? Dito,tiyak na may gampanin ang mga matatanda upang tulungan ang kabataan sa gawaing ito. Sama-sama tayong manalangin para sa intensyon ng panalanging ito.”

Kabataan, Pamilya, Makinig, Pakikinig, Amoris Laetitia, Marunong makinig, Pangingilatis.

adminMAYO | Para sa pananampalataya ng mga kabataan