THÁNG TƯ | Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo nhất; xin cho họ được hỗ trợ thích đáng từ các chính phủ và cộng đồng địa phương.

Pope Francis – April 2022

Trong tháng này,chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Trong cơn đại dịch chúng ta đã thấy sự tận tuỵ và quảng đại của các nhân viên y tế, các tình nguyện viên, nhân viên hỗ trợ, các linh mục và tu sĩ nam nữ.
Nhưng cơn đại dịch cũng đã phơi bày một thực tế là không phải ai cũng được tiếp cận với một hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng.
Các nước nghèo nhất, những quốc gia dễ bị tổn thương nhất không thể tiếp cận các phương pháp điều trị cần thiết để chống lại vô số bệnh tật mà họ tiếp tục gánh chịu.
Điều này thường là do quản lý tài nguyên không tốt và thiếu cam kết chính trị nghiêm túc.
Vì vậy, tôi muốn yêu cầu chính phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới xin đừng quên rằng một dịch vụ y tế tốt và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, là một ưu tiên.
Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc của một tổ chức; nhưng nó phụ thuộc vào những người nam và người nữ những người cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc sức khỏe cho người khác. Và trong cơn đại dịch này, nhiều người đã hy sinh mạng sống của mình để giúp rất nhiều người bị bệnh được phục hồi.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo nhất; xin cho họ được hỗ trợ thích đáng từ các chính phủ và cộng đồng địa phương.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2022: For Health Care Workers

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (Provincia de España)
Doctors with Africa CUAMM
Fondazione AVSI Uganda
Dr. Erik L. Jennings
Congregazione Suore Ministre degli Infermi di San Camillo
CADIS (Camillian Disaster Service International)
FOCSIV -Volontari nel mondo
COMIVIS Comunità Missionaria di Villaregia
COE Centro Orientamento Educativo
Apurimac ETS

With the Society of Jesus

Sức khỏe, các nhân viên chăm sóc sức khỏe, đại dịch, hậu đại dịch, sự quảng đại của các nhân viên y tế, các tình nguyện viên, sức khỏe cộng đồng.

adminTHÁNG TƯ | Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ