2022

THÁNG BẢY | Cầu cho người cao tuổi

THÁNG SÁU | Cầu cho các gia đình

THÁNG NĂM | Cầu cho những người trẻ được tràn đầy đức tin

THÁNG TƯ | Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

THÁNG BA | Cầu cho các Kitô hữu biết đáp trả những thách đố về mặt đạo đức sinh học

THÁNG HAI | Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến

THÁNG GIÊNG | Cầu cho nạn kỳ thị và đàn áp tôn giáo

adminVideos 2022