THÁNG HAI | Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến

Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại.

Pope Francis – February 2022

Trong tháng này, chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến.
Giáo Hội sẽ ra sao nếu không có các nữ tu và những nữ giáo dân sống đời thánh hiến? Giáo Hội thật khó hiểu nếu không có họ.
Tôi khuyến khích tất cả những người nữ sống đời thánh hiến hãy phân định và chọn lựa điều gì là tốt nhất cho sứ vụ của mình, khi đối diện với những thách đố của thế giới mà chúng ta đang sống.
Tôi khuyến khích họ tiếp tục duy trì làm việc và gần gũi với anh chị em nghèo khổ, với những người bị gạt ra bên lề xã hội, với hết thảy những ai là nạn nhân của những kẻ buôn người; tôi đặc biệt mời gọi họ gần gũi với những anh chị em này.
Và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ biết tỏ bày vẻ đẹp của tình yêu/ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa trong vai trò là những giáo lý viên, những thần học gia và những người hướng dẫn thiêng liêng.
Tôi mời gọi họ đấu tranh khi trong một vài hoàn cảnh họ bị đối xử cách bất công, ngay cả trong lòng Giáo Hội; khi họ phục vụ nhiều đến nỗi bị biến thành người nô lệ – đôi khi, bởi người nam trong Giáo hội.
Mong họ không nản chí. Xin cho họ tiếp tục làm cho sự tốt lành của Thiên Chúa được biết tới qua những công việc tông đồ mà họ đang làm. Nhưng trên hết là qua chứng tá đời sống thánh hiến của họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến, cảm ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải pháp mới cho những thách đố của thời đại chúng ta.
Cha cảm ơn các con, các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến, cảm ơn vì những công việc các con làm, và cách thức mà các con thực hiện những công việc ấy.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – February 2022: For religious sisters and consecrated women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Benefactors:

UISG International Union of Superiors General

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Progetto Chaire Gynai dell’Associazione Scalabriniane con i Migranti
Talitha Kum
Stefano dal Pozzolo
Lisa Kristine
Laudato Si Movement
Fondazione Missio
Pontificia Università Gregoriana
AFP
Congregazione Suore Ministre Degli Infermi di San Camillo

With the Society of Jesus

Nữ tu, nữ giáo dân sống đời thánh hiến, những người nữ sống đời thánh hiến, các nữ tu, người nữ trong Giáo Hội, tương tác với người nghèo, sự biết ơn.

adminTHÁNG HAI | Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến