PEBRERO | Para sa mga relihiyosa, mga madre at consagradang kababaihan

Ipagdasal natin ang mga babaeng relihiyosa at consagrada at pasalamatan sila para sa kanilang misyon at lakas ng loob, upang patuloy silang makahanap ng mga bagong sagot sa hamon ng kasalukuyang panahon.

Pope Francis – February 2022

Ngayong buwan, magdarasal tayo nang espesyal para sa mga madre, mga babaeng relihiyosa, mga babaeng consagrada.
Ano kaya ang Simbahan kung walang mga relihiyosa at laykong kababaihan? Hindi mauunawaan ang Simbahan kung wala sila.
Hinihikayat ko lahat ng konsagradang kababaihan na alamin at piliin ang nararapat para sa kanilang misyon sa harap ng hamon ng mundong ating ginagalawan.
Hinihimok ko kayong patuloy na magtrabaho upang itaguyod ang mahihirap, ang mga nasa laylayan, ang mga inaalipin ng mga trafficker; hiliing kong maging espesyal ninyong adbokasiya ang mga ito.
At ipagdasal nating maipakita ninyo ang kagandahan ng pag-ibig at habag ng Diyos bilang mga katekista, teologo, espirituwal na kalakbay.
Anyaya kong lumaban kayo kapag, sa ilang mga kaso, hindi makatarungan ang pagtrato sa inyo, pati sa loob ng Simbahan; kapag ang napakadakilang paglilingkod niyo ay pinagiging pagkaalipin. Na minsan kagagawan pa ng kalalakihan sa Simbahan.
Huwag kayong panghinaan ng loob. Patuloy na ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga gawaing apostoliko. Ngunit higit sa lahat, sa pamamagitan ng patotoo ng inyong konsagrasyon.
Ipagdasal natin ang mga madre, mga babaeng relihiyosa at consagrada at pasalamatan sila para sa kanilang misyon at lakas ng loob, upang patuloy silang makahanap ng mga bagong sagot sa hamon ng kasalukuyang panahon.
Salamat para sa inyong pagiging kayo, sa inyong ginagawa, at sa paraan ng inyong paggawa nito.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – February 2022: For religious sisters and consecrated women

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Benefactors:

UISG International Union of Superiors General

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Progetto Chaire Gynai dell’Associazione Scalabriniane con i Migranti
Talitha Kum
Stefano dal Pozzolo
Lisa Kristine
Laudato Si Movement
Fondazione Missio
Pontificia Università Gregoriana
AFP
Congregazione Suore Ministre Degli Infermi di San Camillo

With the Society of Jesus

PRESS RELEASE

Pope Francis sa mga relihiyosong kababaihan: “Salamat para sa inyong pagiging kayo, salamat para sa ginagawa ninyo at sa kung paano ninyo  ito ginagawa”

  • Nakatuon ngayong Pebrero sa misyon ng mga madre, mga relihiyosa at consagradang kababaihan ang bagong Video ng Papa, na tinitipon ang mga intensyon ng panalangin ng Papa na ipinagkakatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin).
  • Sa isang mensahe na doo’y itinuturing niya silang napakahalaga para sa buhay ng Simbahan, hinimok ni Francis ang mga madre na “magpatuloy sa pakikipagtrabaho at pagtataguyod sa mga mahihirap, kasama ang mga nasa laylayan, kasama ang lahat ng mga inaalipin ng mga trafficker”.
  • Kinikilala ng Papa na madalas hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila (kahit sa loob ng Simbahan), ngunit hinihikayat niya silang magpatuloy sa kanilang mga gawaing apostoliko at hinihiling na manalangin sila na patuloy silang makahanap ng mga bagong sagot sa mga hamon ng kasalukuyang panahon.

(Vatican City, February 1, 2022) – Kakalabas pa lang ng Ang Video ng Papa para sa Pebrero na may hangaring panalangin na ipinagkatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Worldwide Prayer Network ng Pope. Ngayong buwan, pinasasalamatan ng Santo Papa ang misyon at katapangan ng mga relihiyoso at dedikadong kababaihan, habang hinihiling na ipagdasal sila “upang patuloy silang makahanap ng mga bagong sagot sa mga hamon ng kasalukuyang panahon”.

Sa edisyong ito, na nagkaroon ng suporta at pakikipagtulungan ng International Union of Superiors General (UISG), na nagsasama-sama ng higit sa 1,900 relihiyosong kongregasyon, binibigyang-diin ni Francis ang papel ng mga kababaihan na nag-aalay ng kanilang sarili sa buhay na nakatalaga at ang kanyang mensahe ay malakas : “Ano magiging walang banal na relihiyoso at laykong kababaihan ang Simbahan? Hindi mauunawaan ang Simbahan kung wala sila”.

Ayon sa mga statistic na inilathala ng Agencia Fides  noong 2021, mayroong higit sa 630 libong relihiyosang kababaihan sa mundo.

Preferential na opsyon para sa mahihirap at mga nasa laylayan

Alinsunod sa mensahe na kanyang inulit sa hindi mabilang na mga okasyon sa buong panahon ng kanyang pagiging papa, hinihiling ni Francis ang mga madre, mga relihiyosa at mga consagradang kababaihan na ituon ang kanilang gawaing apostoliko sa “pagtataguyod sa mahihirap, kasama ang mga nasa laylayan, kasama ang lahat ng mga inaalipin ng mga trafficker”.

Ang Video ng Papa ngayong buwan, na may mga video at litrato, ay nagsasalaysay ng kanilang patuloy na pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng munco: sa mga katutubo, kasama ang mga batang lansangan, sa mga nayon na kulang ang pagkain at gamot, sa mga migrante at walang trabaho, kasama ang mga biktima ng trafficking. Hindi dapat malimutan ang kanilang mahusay na intelektwal at sibil na kontribusyon: ang mga madre, relihiyosa at consagradang kababaihannagtuturo sa mga unibersidad, lumalahok sa mga internasyonal na pulong ukol sa kapaligiran at sinusubukang mamagitan sa mga krisis sa politika.

Mga madre, relihiyosa at consagradang kababaihan sa buhay ng Simbahan

Sa Ang Video ng Papa, kinikilala din ni Francis na minsan “hindi patas ang pagtrato” sa mga babaeng relihiyosa “. . .  kahit na sa loob ng Simbahan”. Kaya naman inanyayahan niya silang labanan ito at huwag panghinaan ng loob; hinihiling sa kanila na patuloy na ipakita “ang kagandahan ng pag-ibig at habag ng Diyos bilang mga katekista, teologo, at espirituwal na mga gabay” at “sa pamamagitan ng kanilang mga gawaing apostoliko”.

Si Sister Jolanta Kafka, Presidente ng UISG, ay nagkomento sa Ang Video ng Papa:

“Nararamdaman namin, bilang relihiyoso, labis na hinihikayat at tinawag ni Pope Francis, kapwa sa aming buhay sa komunidad at sa mga hamon na mayroon kami ngayon sa misyon. Nakikiisa kami sa paanyaya na manalangin para sa mga relihiyoso at konsagradong kababaihan ng mundo sa panalangin. para sa lahat ng kababaihan, kalalakihan, mga bata at lalo na sa mga kabataan na ating nakakasalamuha araw-araw sa ministeryo.Kasama natin sila ay ibinabahagi ang sigla ng bokasyon kung saan tayo tinawag, upang makibahagi sa kagalakan ng Ebanghelyo at pag-asa sa isang mundo kung saan tayo lahat ay magkakapatid. Bilang UISG dama namin ang responsibilidad na tumugon sa mga salita ni Pope Francis na magpatuloy nang may tapang at kagalakan sa aming misyon na sumaksi sa kagandahan ng aming consagrasyon: ang pag-aalay ng aming buong sarili para sa Kaharian sa pagsunod sa halimbawa ni Hesus”.

Idinagdag naman ni Fr. Frédéric Fornos SJ, International Direktor ng Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostolado ng Panalangin): “Ang lubos na halaga na dulot ng daan-daang libong relihiyoso at consagradang kababaihan sa buhay at misyon ng Simbahan sa buong mundo ay hindi makalkula.  Sa paghubog sa aking bilang seminarista at pari, nakasama at  nakatrabaho ko ang marami sa kanila, gayundin ang mga consagradang kababaihan, sa pastoral, pang-edukasyon o panlipunang mga panukala upang tumugon sa mga hamon ng mundo ngayon. Bahagi sila ng pinakamagagandang karanasan ko sa misyon. Kasama ko rin sa formasyon sa aking, ang maraming mga kababaihang layka na bukas-palad na nakatuon sa misyon.  Gayunpaman, iba pa rin ang pakikipagtulungan ko bilang Heswita, sa mga relihiyosang kasama ko, dahil may pagkapareho kami ng paraan ng pamumuhay at pakikiramdam ukol sa paglilingkod sa Ebanghelyo at sa pagtataguyod ng katarungan ng Kaharian ng Diyos. Dapat banggitin ko rin na maraming madre ang nagturo rin sa akin ng teolohiya, ng tungkol sa Bibliya, o nag-ambag sa aking formasyon bilang espirituwal na gabay. Magandang pagkakataon ang buwan na ito para sa ating lahat na mas makilala sila sa kanilang pagkakaiba-iba at matuklasan ang kanilang kontribusyon sa misyon ng Simbahan at sa pagtugon sa mga hamon ng ating panahon”.

Mga madre at kababaihang relihiyosa, mga consagradang laykong babae, mga consagradang babae, mga madre, mga babae sa Simbahan, adbokasiya para sa mga mahihirap, pasasalamat.

adminPEBRERO | Para sa mga relihiyosa, mga madre at consagradang kababaihan