THÁNG BA | Cầu cho các Kitô hữu biết đáp trả những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

Pope Francis – March 2022

Chúng ta cùng cầu nguyện để có thể đưa ra một sự đáp trả mang tính Kitô Giáo trước những thách đố về đạo đức sinh học.
Rõ ràng là khoa học đã có nhiều tiến bộ, và ngày nay lĩnh vực đạo đức sinh học đặt ra cho chúng ta một loạt vấn đề cần phải giải quyết thay vì trốn tránh trách nhiệm.
Các ứng dụng về công nghệ sinh học phải luôn được sử dụng trên cơ sở tôn trọng phẩm giá con người.
Chẳng hạn, phôi thai người không thể được xem như vật liệu dùng một lần và loại bỏ. Văn hóa loại bỏ này không thể được áp dụng đối với các phôi thai người; Không, điều đó không thể được. Việc mở rộng nền văn hóa theo cách này gây ra rất nhiều tổn hại.
Hoặc cho phép lợi nhuận tài chính nắm vai trò định đoạt nghiên cứu y sinh.
Chúng ta cần hiểu về những biến đổi sâu xa đang diễn ra với sự phân định sâu sắc và tinh tế hơn.
Vấn đề ở đây không phải là kìm hãm những tiến bộ công nghệ. Không, chúng ta phải đi cùng với những tiến bộ ấy. Nhưng vấn đề là chúng ta đồng thời bảo vệ cả phẩm giá và sự tiến bộ của nhân loại. Nghĩa là, chúng ta không thể đánh đổi nhân phẩm vì sự tiến bộ, không. Cả hai khía cạnh phải đồng hành cùng nhau, trong sự hòa hợp.
Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2022: For a Christian response to bioethical challenges

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Đạo đức Sinh học, công nghệ sinh học, những thách thức đạo đức về sự tiến bộ, những thách thức của công nghệ, sự tiến bộ và nhân phẩm, bảo vệ sự sống, nhân phẩm con người, sự tiến bộ.

adminTHÁNG BA | Cầu cho các Kitô hữu biết đáp trả những thách đố về mặt đạo đức sinh học