MARZEC | Chrześcijańska odpowiedź na wyzwania bioetyki

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Papieskie – Marzec 2022

Módlmy się, abyśmy mogli udzielić chrześcijańskiej odpowiedzi na wyzwania bioetyki.
Oczywiście, nauka poszła naprzód i dziś bioetyka stawia nas przed szeregiem problemów, na które powinniśmy odpowiedzieć, a nie chować głowę w piasek.
Stosowanie biotechnologii musi być zawsze oparte na poszanowaniu ludzkiej godności.
Np. embriony ludzkie nie mogą być traktowane jako materiał jednorazowego użytku, do późniejszego wyrzucenia. W tej kulturze wykluczenia, one również są jej częścią. Nie, nie można szerzyć tej kultury, która wyrządza tak wiele szkód.
Albo w której zysk ekonomiczny warunkuje badania biomedyczne.
Musimy zrozumieć głębokie zmiany, które się dokonują, z jeszcze głębszym, jeszcze subtelniejszym rozeznaniem.
Nie chodzi tu o spowolnienie postępu technologicznego. Nie, ale chodzi o to, by mu towarzyszyć. Chodzi o ochronę zarówno ludzkiej godności, jak i postępu. Innymi słowy, nie możemy płacić ceny ludzkiej godności za postęp, nie. Oba te elementy idą ze sobą w parze i harmonijnie się uzupełniają.
W obliczu nowych wyzwań, jakie stawia bioetyka, módlmy się, aby chrześcijanie, poprzez swoją modlitwę i działania społeczne, promowali obronę życia.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – March 2022: For a Christian response to bioethical challenges

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Bioetyka, Biotechnologia, Etyczne wyzwania postępu, Wyzwania technologii, Postęp i godność człowieka, Obrona życia, Godność osoby, Postęp.

adminMARZEC | Chrześcijańska odpowiedź na wyzwania bioetyki