THÁNG CHÍN | Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình

Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ trong mọi quốc gia.

Pope Francis – September 2022

Càng ngày càng có sự gia tăng việc nói “KHÔNG” với án tử hình trên toàn thế giới. Đối với Giáo Hội, đây là một dấu chỉ hy vọng.
Từ lối nhìn pháp lý, án tử hình là điều không cần thiết.
Xã hội có thể trấn áp tội phạm cách hữu hiệu mà không làm mất đi hoàn toàn khả năng đền tội của phạm nhân.
Trong mọi bản án hình sự, luôn có một cửa sổ cho niềm hy vọng.
Án tử hình không đem lại công lý cho các nạn nhân, mà kích động thêm sự trả thù.
Và nó ngăn mọi cơ hội sửa chữa lỗi lầm do oan sai.
Từ góc độ đạo đức, án tử hình là điều không thể chấp nhận được, bởi vì nó phá hủy món quà cao quý nhất mà chúng ta được đón nhận: sự sống. Chúng ta đừng quên rằng, cho tới giây phút cuối, một người có thể hoán cải, và có thể thay đổi.
Dưới ánh sáng Tin Mừng, án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Điều răn “ngươi chớ giết người,” ám chỉ đến cả người vô tội và người tội lỗi.
Do vậy, tôi mời gọi tất cả những ai có lòng thiện chí hãy vận động để loại bỏ án tử hình trên toàn thế giới.
Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, vốn là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ ở mọi quốc gia.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – September 2022: For the abolition of the death penalty

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Museo Carceri “Le Nuove”
Nessun uomo è un’isola onlus
Eremo del Silenzio
EssereUmani Onlus
Generazione Ponte
Ilda Curti
Comunità di Sant’Egidio
Sister Helen Prejean
Marylyn Felion
P. Eli Rowdy Lumbo, SJ
P. Aris Miranda, MI (Ministers of the Infirm)
Scott Langley
ACFIL – Associazione Culturale Filippina del Piemonte
P. George Williams S.J.

With the Society of Jesus

Án tử hình, Án tử, “Không” với án tử hình, Án tử hình, Loại bỏ án tử hình, lên án án tử hình, không được giết người, đừng giết người.

adminTHÁNG CHÍN | Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình