THÁNG BẢY | Cầu cho người cao tuổi

Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.

Pope Francis – July 2022

Chúng ta không thể nói tới gia đình mà không nhắc về tầm quan trọng của người cao tuổi ở giữa chúng ta.
Trong lịch sử nhân loại chưa từng có nhiều người cao tuổi như hiện nay, nhưng chúng ta không biết phải sống như thế nào cho tốt ở giai đoạn mới này của cuộc đời: có rất nhiều kế hoạch nhằm trợ giúp cho tuổi già, nhưng lại có rất ít dự án được thực hiện.
Những người cao tuổi thường có một sự nhạy cảm đặc biệt về sự quan tâm, tâm tư, và tình cảm. Chúng ta đang, hoặc sẽ trở thành bậc thầy về sự dịu dàng.
Trong thế giới đã quen chiến tranh này, chúng ta cần một cuộc cách mạng thực sự về sự dịu dàng.
Nơi đó, chúng ta có trách nhiệm lớn lao đối với các thế hệ mai sau.
Chúng ta hãy nhớ rằng: ông bà cha mẹ và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta, là lẽ khôn ngoan tiềm ẩn của một dân tộc. Chính vì thế, thật xứng để tôn vinh họ, và cha đã thiết lập nên một ngày để nhớ đến những người cao tuổi.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cao tuổi, để họ trở nên những người thầy về sự dịu dàng ngõ hầu kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – July 2022: For the Elderly

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Ông Bà, Bà, Ông, Người cao tuổi, người cao tuổi.

adminTHÁNG BẢY | Cầu cho người cao tuổi