ABRIL | Para sa mga health care worker

Ipagdasal natin ang mga health care worker na naglilingkod sa mga maysakit at matatanda, lalo na sa pinakamahihirap na bansa; bigyan sana sila ng sapat na suporta ng mga gobierno at lokal na komunidad.

Pope Francis – April 2022

Manalangin tayo ngayong buwan para sa mga mga health care worker (manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan).
Ipinakita sa atin ng pandemia ang pag-aalay ng sarili at pagkabukas-palad ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan: mga boluntaryo, mga support staff, mga pari, at mga madre at mga relihiyosong kalalakihan.
Ngunit inilantad din ng pandemya ang katotohanan na hindi lahat may access sa isang mahusay na sistema ng pampublikong pangangalagang pangkalusugan.
Ang pinakamahihirap na bansa, ang pinaka-mahinang mga bansa, ay hindi ma-access ang mga paggamot na kinakailangan upang matugunan ang hindi mabilang na mga sakit na patuloy nilang dinaranas.
Kadalasan, dahil ito sa masamang pamamahala ng mapagkukunan at kakulangan ng seryosong suporta ng sistemang pulitika.
Samakatuwid, nais kong hilingin sa mga gobierno ng lahat ng mga bansa sa mundo na huwag kalimutan na dapat priyoridad ang mabuting pangangalagang pangkalusugan, na matatamasa ng lahat.
Ngunit tandaan din natin na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lamang isang organisasyon; nakasalalay ito sa mga taong nag-aalay ng kanilang buhay sa pangangalaga sa kalusugan ng ibang tao. At sa panahon ng pandemyang ito, marami ang nagbuwis ng kanilang buhay para makatulong sa napakaraming maysakit na gumaling.
Ipagdasal natin ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na naglilingkod sa mga maysakit at matatanda, lalo na sa pinakamahihirap na bansa; bigyan sana sila ng sapat na suporta ng mga gobierno at lokal na komunidad.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – April 2022: For Health Care Workers

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

Gaia Valeria Rosa, Diego Angeli and Andrea Schneider Graziosi

Benefactors

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (Provincia de España)
Doctors with Africa CUAMM
Fondazione AVSI Uganda
Dr. Erik L. Jennings
Congregazione Suore Ministre degli Infermi di San Camillo
CADIS (Camillian Disaster Service International)
FOCSIV -Volontari nel mondo
COMIVIS Comunità Missionaria di Villaregia
COE Centro Orientamento Educativo
Apurimac ETS

With the Society of Jesus

PRESS RELEASE

Nananawagan ang Papa ng suporta para sa mga manggagawang pangkalusugan

  • Ang bagong Ang Video ng Papa, na kinabibilangan ng mga hangarin sa panalangin na ipinagkatiwala ni Papa Francisco sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Worldwide Prayer Network ng Pope, ay nakatuon sa suporta ng mga tauhan ng kalusugan.
  • Nahaharap sa mga paghihirap ng napakaraming may sakit o matatanda na ma-access ang paggamot na kailangan nila, ang Papa ay nananawagan para sa isang seryosong pampulitikang pagtataya sa isang de-kalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat.
  • Higit pa sa organisasyon, naalala ni Francis na ang serbisyong pangkalusugan ay higit sa lahat “lalaki at babae na nag-alay ng kanilang buhay sa pangangalaga sa kalusugan ng isa’t isa”, gaya ng nakita sa pandemya.

(Lungsod ng Vatican, Abril 5, 2022) – Nailathala na Ang Video ng Papa para sa Abril ay nailathala na may layunin ng panalangin na ipinagkatiwala ni Francis sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Pope’s Worldwide Prayer Network (“Apostleship of Prayer”). Ngayong buwan, tinutugunan ng Santo Papa ang sitwasyon ng serbisyong pangkalusugan sa iba’t ibang bansa at nananawagan para sa “suportahan ng mga pamahalaan at lokal na komunidad ang pagtataya ng mga tauhan ng kalusugan (health workers) na pangalagaan ang mga maysakit at matatanda, lalo na sa pinakamahihirap na bansa.”

Ang pandemya bilang stress test

Ang konteksto ng pandemya ay nagpakita ng mga pagkukulang ng mga sistemang pangkalusugan at ang hindi pagkakapantay-pantay sa pag-access ng mga tao sa tamang paggamot. Sa kanyang mensahe para sa layunin ng panalangin sa Abril, itinuro ni Francis: “Nilinaw din ng pandemyang ito na hindi lahat ay may sapat na access sa isang mahusay na sistema ng pampublikong kalusugan. Ang pinakamahihirap na bansa, ang pinaka-mahina na mga bansa, ay hindi ma-access ang mga paggamot na kinakailangan upang gamutin ang napakaraming sakit na patuloy nilang dinaranas.” Ayon sa ulat na “Panorama ng Kalusugan sa 2021” ng Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ang hindi magandang sitwasyon ng sistema ng kalusugan ay nakaapekto sa pangangalaga na natatanggap ng mga may sakit. Kabilang sa iba’t ibang mga kadahilanan, ang kakulangan ng mga tauhan ng kalusugan ay mas limitado kaysa sa bilang ng mga kama sa ospital o mga teknikal na kagamitan.

Ang napakalaking tungkulin ng mundo

Sa napakahirap na konteksto, na nagpalala sa mga kasalukuyang emerhensiya, ang dedikasyon ng mga manggagawang pangkalusugan sa iba’t ibang proyekto sa buong mundo, na ikinuwento ng mga larawan sa Ang Video ng Papa nitong Abril, ay gumanap ng isang mapagpasyang papel: ang mga kampanyang “Isang bakuna para sa atin ” at “Mga Ina. at mga bata muna” ng CUAMM – Mga Doktor na may Africa; Ang proyekto ng AVSI sa Uganda na dalhin ang mga buntis na kababaihan sa ospital sa pamamagitan ng motorsiklo; ang gawain sa iba’t ibang bansa ng Hospitaller Order of Saint John of God (Fatebenefratelli); ang gawain ng mga Ministro ng Maysakit ng San Camilo sa Thailand at ng Relihiyosong Camillian sa Brazil; ang mga istrukturang pangkalusugan sa Bangladesh at Peru ng COE, Apurimac ETS at Missionary Community of Villaregia, mga miyembrong organisasyon ng FOCSIV. Ang espesyal na pagbanggit ay nararapat sa gawain ni Dr. Erik Jennings Simões -ang pangunahing tauhan din ng videong ito -, siya ang tumulong sa mga katutubo ng Brazilian Amazon jungle sa loob ng dalawampung taon, kung saan pinamunuan niya ang unang serbisyo ng neurosurgery.

Panawagan sa mga pamahalaan

Gayunpaman, ang labis na pagsisikap na ito ay hindi maaaring maging solusyon upang matiyak na ang lahat ay maaaring magkaroon ng sapat na pangangalagang medikal. “Nais kong hilingin sa mga pamahalaan ng lahat ng mga bansa sa mundo na huwag kalimutan na ang isang mahusay na serbisyo sa kalusugan, na bukas sa lahat, ay isang priyoridad”, sabi ni Francisco. Kung hindi pa ito nangyari sa ngayon, dagdag niya, ito ay dahil na rin sa “maling pamamahala ng mga pinagkukunan [resources]” at “kakulangan ng seryosong dedikasyong politikal.”

Si Fr. Frédéric Fornos S.J., Internasyonal na Direktor ngPope’s Worldwide Prayer Network (“Apostleship of Prayer”) ay nagkomento sa layuning ito: “Si Papa Francisco ay palaging napaka-matulungin sa mga tao, sa mga maysakit, sa mga matatanda, sa mga pinaka-mahina. Ang panalanging ito, para sa buong buwan ng Abril, ay nakatuon sa mga tauhan ng kalusugan na nangangalaga sa kanila. Dumaan sila sa mga sitwasyon ng krisis at madalas na walang sapat na suporta, lalo na sa mga bansang may mas kaunting mapagkukunan. Ipinakita ng pandemya na ang sistema ng kalusugan at mga tauhan ng kalusugan ay mahalaga sa lipunan. Hinihiling ng Papa na suportahan sila ng may mas maraming mapagkukunan, particular ang suporta para sa mga bansang may marupok na sistema ng kalusugan, kung hindi ay mahaharap pa tayo sa ‘ibang mga pandemya’. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang intensyon ng panalanging ito at kumilos sa ganitong diwa.”

Kalusugan, Manggagawang pangkalusugan, Pandemia, Pagkatapos ng pandemia, Pagkabukas-palad ng mga manggagawang pangkalusugan, Mga boluntaryo.

adminABRIL | Para sa mga health care worker