JUNI | Voor de gezinnen

We bidden voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.

Paus – Juni 2022

Het gezin is de plaats waar we leren samenleven, samenleven met de allerjongsten en de alleroudsten.
En door eensgezind te zijn, jong en oud, volwassenen en kinderen, door eensgezind te zijn in onze verschillen, evangeliseren wij door ons levensvoorbeeld.
Natuurlijk bestaat er niet zoiets als het perfecte gezin. Er zijn altijd “maars”.
Maar dat geeft niet. Je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken. Je moet van ze leren om vooruit te komen.
Laten we niet vergeten dat God bij ons is: in het gezin, in de buurt, in de stad waar we wonen – Hij is bij ons.
En Hij geeft om ons, Hij blijft te allen tijde bij ons, ook wanneer de boot door de zee heen en weer wordt geschud: wanneer we ruzie maken, wanneer we lijden, wanneer we gelukkig zijn – de Heer is er en begeleidt ons, helpt ons, corrigeert ons.
De liefde in het gezin is voor ieder van ons een persoonlijke weg naar heiligheid.
Daarom heb ik dit gekozen als thema voor de Wereldgezinsdagen deze maand.
Laten we bidden voor de christelijke gezinnen overal ter wereld, stuk voor stuk en voor alle samen, opdat ze in concrete gebaren de onvoorwaardelijkheid van de liefde en de heiligheid in het dagelijks leven kunnen beleven.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – June 2022: For Families

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Jongeren, Familie, Luister, Luisteren, Amoris Laetitia, Kunnen luisteren, Onderscheidingsvermogen.

adminJUNI | Voor de gezinnen