ENERO: Tungo sa Pagkilos alang alang sa Kapatiran

Magdasal tayo para mabigyan tayo ng Panginoon ng biyaya na mamuhay nang may lubos na pakikipagkapatiran sa mga taong may ibang relihiyon at na hindi tayo mag-away kundi manalangin para sa isa’t isa at magbukas ng sarili sa lahat.

Papa Francisco – Enero 2021

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2021: At the service of Human fraternity

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminENERO: Tungo sa Pagkilos alang alang sa Kapatiran