Tháng một: Cổ võ tình huynh đệ nhân loại

Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trọn vẹn tình huynh đệ với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, không chống đối nhau, nhưng cầu nguyện cho nhau và mở lòng mình ra với tất cả mọi người.

Pope Francis – January 2021

Theo gương Đức Giêsu, khi cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta đến với nhau như là anh chị em với những người đang cầu nguyện theo những nền văn hoá khác, truyền thống khác và niềm tin khác.
Khi cầu nguyện, chúng ta là anh chị em.
Tình huynh đệ dẫn dắt chúng ta mở lòng mình ra với Chúa là Cha của mọi người, và nhìn nhận mọi người như là anh chị em của mình để có thể san sẻ cuộc sống, nâng đỡ, yêu thương và thấu hiểu họ hơn.
Giáo Hội coi trọng hành động của Thiên Chúa nơi mọi người và nơi các tôn giáo khác, song đừng quên rằng, với người Ki-tô hữu chúng ta, nguồn gốc của phẩm giá, của nhân phẩm và tình huynh đệ là từ Tin Mừng của Đức Ki-tô Giê-su.
Là những tín hữu, chúng ta cần quay trở lại với nguồn của mình và tập trung vào những gì là cốt lõi. Điều cốt lõi đối với đức tin của chúng ta là tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trọn vẹn tình huynh đệ với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, không chống đối nhau, nhưng cầu nguyện cho nhau và mở lòng mình ra với tất cả mọi người.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2021: At the service of Human fraternity

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTháng một: Cổ võ tình huynh đệ nhân loại