JANUARI: In dienst van de broederschap

Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen.

Pope Francis – Januari 2021

Door tot God te bidden in navolging van Christus, sluiten we ons als broeders en zusters aan bij het gebed van hen die deel uitmaken van andere culturen, tradities en overtuigingen.
Wij zijn broeders en zusters in ons gebed.
Broederschap leidt ertoe dat wij ons openstellen voor de Vader van iedereen en dat wij in de ander een broer of zus zien met wie wij samenleven, onze problemen delen, die we liefhebben en kennen.
De Kerk waardeert Gods actie in de andere godsdiensten. Hierbij vergeten we niet dat voor ons christenen de bron van de menselijke waardigheid en van de broederschap ligt in het Evangelie van Jezus Christus.
Wij, gelovigen, moeten teruggaan naar onze bronnen en ons concentreren op wat essentieel is. Wat essentieel is voor ons geloof is de aanbidding van God en de liefde voor de naaste.
Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2021: At the service of Human fraternity

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Menselijke Broederlijkheid, Dialoog, Godsdiensten, Interreligieuze dialoog, Respect

adminJANUARI: In dienst van de broederschap