Styczeń: W służbie braterstwu

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w pełnym braterstwie z naszymi braćmi i siostrami z innej religii oraz aby nie walczyć ze sobą, ale modlić się za siebie nawzajem, otwierając się na wszystkich.

Pope Francis – Styczeń 2021

W modlitwie do Boga podążając za Jezusem łączymy się jako bracia z tymi, którzy modlą się, należąc do innych kultur, innych tradycji oraz innych religii.
Jesteśmy braćmi, którzy się modlą.
Braterstwo prowadzi nas do otwarcia się na Ojca wszystkich i do zobaczenia w drugim brata, siostry, aby dzielić życie i wspierać się nawzajem, żeby kochać, żeby poznawać.
Kościół uznaje działanie Boga w innych religiach, nie zapominając, że dla nas chrześcijan, źródło ludzkiej godności i braterstwa znajduje się w Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Jako wierzący powinniśmy powrócić do naszych źródeł i skupić się na tym, co jest najistotniejsze. Tym, co jest najważniejsze dla naszej wiary są: uwielbienie Boga i miłość bliźniego.
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w pełnym braterstwie z naszymi braćmi i siostrami z innej religii oraz byśmy nie walczyli ze sobą, ale modlili się za siebie nawzajem, otwierając się na wszystkich.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – January 2021: At the service of Human fraternity

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminStyczeń: W służbie braterstwu