THÁNG 12 NÃM: Về một đời sống cầu nguyện

Chúng ta cầu xin cho mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Ki-tô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và một đời sống cầu nguyện.

Pope Francis – December 2020

Điểm trọng tâm trong sứ mạng của Giáo Hội là cầu nguyện.
Cầu nguyện là chìa khoá giúp chúng ta có thể đi vào/ cuộc đối thoại với Chúa Cha
Mỗi lần chúng ta đọc một đoạn ngắn của Tin Mừng Là chúng ta đang nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta.
Chúng ta có một cuộc trò chuyện với Người.
Chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu và đáp lời Người Và đó chính là cầu nguyện.
Nhờ cầu nguyện, chúng ta thay đổi thực tại.
Và chúng ta cũng thay đổi con tim của mình.
Trái tim chúng ta thay đổi khi cầu nguyện.
Chúng ta có thể làm được nhiều thứ Nhưng nếu không cầu nguyện,/hẳn sẽ không làm được.
Chúng ta cầu xin cho mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Ki-tô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và một đời sống cầu nguyện.
Trong thinh lặng, mọi người và từng người cùng thành tâm cầu nguyện.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – December 2020: For a life of prayer

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

adminTHÁNG 12 NÃM: Về một đời sống cầu nguyện