THÁNG 11: Trí Tuệ Nhân Tạo

Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ về lãnh vực robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người.

Pope Francis – November 2020

Trí tuệ nhân tạo là tâm điểm của sự thay đổi mang tính lịch sử mà chúng ta đang trải qua.
Các rô-bốt có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng được sử dụng để phục vụ ích chung.
Thật vậy, nếu tiến bộ kỹ thuật làm gia tăng sự mất căn bằng, thì đó không phải là tiến bộ.
Sự tiến bộ trong tương lai phải được định hướng nhắm tới việc tôn trọng phẩm giá con người cũng như Công trình tạo dựng.
Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ về lãnh vực robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người. Chúng ta có thể xin cho sự tiến bộ này có “tính nhân văn” hơn.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2020: Artificial Intelligence

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

adminTHÁNG 11: Trí Tuệ Nhân Tạo