NOVEMBER: Kunstmatige Intelligentie

Laten we bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie altijd in dienst staat van de mens.

Pope Francis – November 2020

Kunstmatige intelligentie ligt aan de basis van de grote veranderingen die eigen zijn aan de tijd waarin we leven.
Robotica kan een betere wereld mogelijk maken wanneer we bij haar toepassing rekening houden met het algemeen welzijn.
Want technologische vooruitgang die de ongelijkheid vergroot, is geen echte vooruitgang.
Ontwikkelingen op het gebied van robotica moeten gericht zijn op respect voor de waardigheid van de persoon en van de schepping.
Laten we bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie altijd in dienst staat van de mens … we zouden kunnen zeggen: ” menselijk moge zijn”.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2020: Artificial Intelligence

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Kunstmatige intelligentie, robotica, technologie, technologische vooruitgang, wetenschap

adminNOVEMBER: Kunstmatige Intelligentie