NOBYEMBRE | Mga taong nagdurusa dahil sa depresyon

Manalangin tayo na ang mga taong dumaranas ng depresyon o burn-out ay makatanggap ng suporta mula sa lahat at ng liwanag para muling mabuhayan sila ng loob.

Pope Francis – November 2021

Maraming tao ang dumaranas sa labis na pagkaubos ng lakas hindi lang pangkatawan kundi lakas ng pag-iisip, emosyon, at afectividad. Bunga ito ng labis na hirap sa pagtrabaho at stress na kaugnay nito.
Dahil sa ritmo ng buhay ngayon, lubhang nababagabag ang maraming tao at tuloy, nalulunod sila sa depresyon, pagkawala ng interes sa buhay, espirituwal na pagkapagod.
Sikapin nating maging malapít sa mga nawawalan ng pag-asa, mga ubos na ang lakas, mga desperado. Madalas, sapat na ang tahimik na pakikinig natin sa kanila; dahil hindi maaaring basta lalapit tayo at pagsasabihan lang natin sila: “Hindi naman ganyan ang buhay; Makinig ka sa akin, bibigyan kita ng formula”. Walang formula!
At saka huwag nating limutin na, liban pa sa mahalaga at mabisang gabay ng psychologist, nakatutulong din ang mga salita ni Hesus. Dumarating sa aking isipan at puso ang sinabi Niya: “Lumapit kayo sa akin, kayong . . . nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.”
Manalangin tayo na ang mga taong dumaranas ng depresyon o burn-out ay makatanggap ng suporta mula sa lahat at ng liwanag para muling mabuhayan sila ng loob.

Credits

Campaign title:

The Pope Video – November 2021: People who suffer from depression

A project by Pope’s Worldwide Prayer Network

In collaboration with Vatican Media

Creativity and co-production by:

La Machi Communication for Good Causes

Music production and mix by:

Índigo Music Design

Benefactors

Benefactors:

Association of Catholic Mental Health Ministers

Media partners:

Aleteia

Thanks to:

Francisco Segarra Alegre

With the Society of Jesus

PRESS RELEASE

Stress, depresyon, at burnout:

Hinihiling ng Santo Papa sa lahat na maging malapít sa mga dumaraan sa  labis na pagkabagabag

Ipinalabas na Ang Video ng Papa para sa Nobyembre.  Dito ipinapahayag ni Pope Francis ang kanyang pagiging malapít sa lahat ng mga dumaraan sa labis na pagkabagabag sa kanilang pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat ang mga dumaranas ng stress at depresyon, at hiling niya sa atin na ipanalangin na matanggap nila ang tulong na kailangan nila.

(Vatican City, Nobyembre 3, 2021) – Sa bagong Video ng Papa na ipinalabas kamakailan, ipinagkatiwala ni Francis ang kanyang hangarin sa pagdarasal para sa buwan ng Nobyembre sa buong Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Pandaigdigang Lambat-Panalangin ng Papa (Pope’s Worldwide Prayer Network).  Sa okasyong ito, tinawag ng ating Santo Papa ang ating pansin sa stress at depresyon na nakakaapekto sa maraming tao.  Alam niya na maraming  tao sa buong mundo ay dumaraan sa iba’t ibang klase at tindi ng pagkapagod sa kanilang pag-iisip at emosyon.  Hinihiling ng Papa na bigyan natin sila ng sapat na suporta, samahan at ipanalangin natin sila, at na hindi malimutan ninuman na malapít si Hesus sa atin.

Ang edisyong ito ng Video ng Papa ay nalikha sa tulong ng Association of Catholic Mental Health Ministers, isang samahan na nag-aalok ng espirituwal na suporta sa mga taong nagdurusa ng ilang uri ng sakit sa pag-iisip, at itinataguyod ang mga pagkilos upang maiwasan ang anumang uri ng diskriminasyon na makakahadlang sa ganap nilang pakikilahok sa buhay ng Simbahan.

Pagkalumbay (depresyon) at pagkabalisa: ang pinakakaraniwang mga karamdaman sa kalusugan ng isip

Ang mensahe ng hangad sa panalangin ni Pope Francis ay tumutugon sa isang pangunahing isyu sa buhay ng milyun-milyong tao: kalusugan ng isip (mental health) . Sa video, ipinaliwanag niya na sa maraming mga kaso, “ang kalungkutan, kawalang-interes, at espirituwal na pagkapagod ang madalas tuloy nangingibabaw sa buhay ng maraming mga tao, na labis ang dinadalang bigat dahil sa ritmo ng buhay ngayon.”

Sa katunayan, sa isang pag-aaral na inilathala sa taóng ito, tinatantiya na halos isa sa sampung katao sa buong mundo ay nabubuhay na may isang karamdaman sa kalusugang pangkaisipan – iyon ang sinasabi tungkol sa 792 milyong mga tao, o 11% ng populasyon. Kabilang sa iba’t ibang mga karamdaman na mayroon, tinutukoy ng pag-aaral na ang depresyon (264 milyon, 3%) at pagkabalisa (284 milyon, 4%) o anxiety ang pinakalaganap sa buhay ng mga tao.

Nagbabala naman ang UN na kapag ang depression ay paulit-ulit at katamtaman o matindi sa tindi, maaari itong maging isang seryosong kondisyong kontra sa kalusugan. Sa pinakapangit na sitwasyon, maaari itong humantong sa pagpapakamatay, na kasalukuyang kumukuha ng buhay ng higit sa 700,000 katao bawat taon at ito ang pang-apat na pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga kabataan na may edad 15 hanggang 29.

Kalusugan ng kaisipan sa mga oras ng COVID-19

Milyun-milyon nang mga tao ang namatay dahil sa pandaigdigang pandemyang COVID-19. Sinubukan din nito ang katatagan ng kaisipan at emosyon ng hindi mabilang na mga tao at naaapektuhan ang kanilang sikolohikal na balanse. Minsan, lumilikha ito ng mga sitwasyon ng tunay na pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hinihiling ng Santo Papa na tayo ay “maging malapít sa mga ubos na ang lakas, sa mga desperado, na walang pag-asa. Kadalasan, dapat lamang tayo makinig nang tahimik. “

Naglabas ng isang dokumento ang Dicastery for Promoting Integral Human Development na nakadirekta sa mga nais tumulong na samahan ang mga taong nagdurusa sa sikolohikal, higit sa lahat dahil sa pandemik. Itinatampok nito ang ilan sa mga pangunahing sanhi, tulad ng kawalan ng katiyakan tungkol sa pagkakaroon ng trabaho sa hinaharap, na nakaapekto sa mga taong malusog sa pag-iisip o pinalalâ ang malubhang karamdaman sa pag-iisip tulad ng depresyon, pag-atake ng panic (panic attacks), at pagkabalisa, bukod sa iba pang mga nauugnay na patolohiya.

Isang presensyang nakapagpapahilom

Ang mensahe ng Papa ay ibinabahagi rin ng Association of Catholic Mental Health Ministers, isang samahang laiko ng mga Kristiyanong Mananampalataya na itinatag sa Estados Unidos, na ang mga miyembro ay tinawag na maging presensyang mapagpahilom sa buhay ng mga taong may sakit sa pag-iisip.  Ipinapaliwanag ng pangulo nito, ang permanenteng diakono na si Ed Shoener, ang pangangailangang tumugon sa panawagan ni Pope Francis: “Misyon namin ang suportahan ang paglago ng ministeryo sa kalusugang pangkaisipan sa Simbahan. Sinabi ni Papa Francis na kailangan nating lubusang maalis ang stigma na madalas na nagiging parang tatak sa mga may sakit sa pag-iisip, upang matiyak na ang isang kultura ng pamayanan ay manaig sa pag-iisip ng pagtakwil.   Tinatataya namin ang aming sarili upang sundin ang panawagan ng Papa na bumuo ng isang pamayanan ng init at pagmamahal kung saan ang mga taong dumaraan sa pagkalumbay depreshyon at iba pang mga hamon sa kalusugan ng isip ay makakahanap ng pag-asa at paggaling “.

Ang mga salita ni Jesus: “Lumapit sa akin, lahat kayong mga lubhang nabibigatan.”

Nagkomento si Fr. Si Frédéric Fornos, S.J., Pandaigdigang Direktor ng Pope’s Worldwide Prayer Network sa hangaring ito: “Ang ating mga lipunan, kasama ang kanilang ritmo ng buhay at ang kanilang napakabilis na mga teknolohiya, ng nagbubunga ng depreyon at ang sindrom ng pagkaubos ng lakas at ng stress na kilala bilang “burnout”.  Pinalalâ pa ng pandemya ang pagdurusa ng maraming tao. Hinihiling sa atin ni Francis na manalangin at maging malapít sa mga nagdurusa ng labis na pagod sa pag-iisip, emosyonal, at pisikal. Kailangan ng sikolohikal na patnubay; subalit, pinapaalalahanan din niya tayo na ang mga salita ni Jesus ay tumutulong din, na nag-aalok ng aliw at pag-aalaga: ‘Lumapit sa Akin, lahat ng nagpapagal at nabibigatan, at bibigyan Ko kayo  ng pahinga.’ Ito rin ang payo noon ni Evagrius Ponticus, isang Ama sa Disyerto noong ika-4 na siglo.  Tinawag siyang “Tagasaliksik ng kaluluwa.”   Tinukoy niya ang walong karamdaman ng kaluluwa, at nagpanukala ng mga landas ng buhay, na laging kaugnay ang pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos. ”

Depresyon, dalamhati, burnout, pagkapagod, espirituwal na pagkapagod, sikolohikal na paggamot, sakit sa pag-iisip.

adminNOBYEMBRE | Mga taong nagdurusa dahil sa depresyon